Personalia

Personalia

Heremans verheugen zich met de geboorte van een dochter. Onze oprechte gelukwensen en een hartelijk welkom aan Lieze.

Te Aalst overleed mevrouw Yvonne Cammu, moeder en schoonmoeder van onze vrienden André en Myriam Van Boxtael uit Gent. Aan André en Myriam. hun kinderen en de familie bieden we onze oprechte blijken van deelneming aan.

Hommage aan soeur Frangoise Vandermeersch

In Parijs is soeur Frangoise Vandermeersch op 70-jarige leeftijd heengegaan. Zuster Frangoise. dochter van een industrieel uit Noord-Frankrijk. koos als jonge volwassene in 1936 de zijde van het Volksfront in Frankrijk en zette zich haar ganse leven in om het lot van armen en verdrukten te verdedigen. Hiervoor vervoegde zij een sociaal geëngageerde kloosterorde. Ze stichtte te Parijs het enige tijdschrift dat door religieuzen werd uitgegeven ‘Echanges”. Dit blad ging de moeilijke problemen als abortus, anti-kolonialisme e.a. niet uit de weg. Frangoise kreeg hiervoor in 1970 een blaam. In 1978 werd het blad “Echanges” en het centrum door de Dominicanen overgenomen. Vanaf 1978 zou soeur Frangoise met de organisatie “Broederlijkheid met Vietnam, Laos en Cambodja” haar levenswerk starten. Ze liet zich in Indochina in met vrouwen in moeilijkheden, prostituees e.a. bena-deligden. Tevens betuigde zij haar onvoorwaardelijke solidariteit met de volkeren van Vietnam bij hun strijd tegen de Amerikaanse interventie. Op uitnodiging van Vrede vzw hield ze ook in Vlaanderen enkele druk bijgev/oonde informatie-voordrachten. We bewaren aan soeur Frangoise de beste herinnering van een dame die haar verantwoordelijkheid opnam in de strijd voor vrede en rechtvaardigheid. (ads)