Nagels met koppen

■    INLEVEREN: Regering en patronaat hebben het nog steeds over de noodzaak dat de arbeiders en bedienden moeten inleveren om de arbeidskost te verminderen. In de voorbije weken noteerden we echter dat, voor de eerste helft van dit jaar, heel wat bedrijven niet te miskennen winsten noteerden. We citeren:

Barco (winst 1,4 miljard of + 23,6 %); Glaverbel (Nettowinst 666 miljoen tegenover 227 miljoen in 96- of + 193 %); BBL (+ 15,9 %); Cobepa (+ 17 %) Kredietbank (+10,8 %); Spadel (winst 36 %); Quicq (stijging van 7 naar 14 miljoen); Begemann (+ 21 %); Axa Belgium (+ 9 %); Delhaize (nettowinst 2 miljard fr.) CBR (+ 2,3 %); Sioen (textiel-groep + 35 %); Almany: + 27,6 %); Cera (+27%); Landbouwkrediet^ 11,1 %)en Union Miniere: (1.117 miljard tegen 218 miljard tijdens dezelfde periode in 96 of vijf maal meer). Credit Lyonnais Belgium:(+ 10,6 %); Sibeka (+ 73 %) Nestlé (+ 40,3 %).

We spreken hier dan nog niet over de miljardenfraude waarin de familie De Clerck van de textielgroep Beaulieu betrokken is.

■    FORTUINEN: Uit een onderzoek van het tijdschrift “Challenge” van juli-augustus 97 blijkt de lijst van de grootste Franse fortuinen er als volgt uit te zien:

 1. Liliane Bettancourt(Oréal): 42,1 milj. F.F.;
 2. Familie Mullier (Auchain): 42 milj. F.F.;
 3. Familie Defforey (Carrefour): 24,8 milj. F.F.;
 4. Bernard Arnault (LVMH): 22 milj. F.F.;
 5. Familie Hermès (Hermès): 15 milj. F.F.;
 6. Familie Halley (Promedia): 14,8 milj. F.F.;
 7. Serge Dassault (Dassault): 14,8 milj. F.F.;
 8. Familie Fournier(Carrefour): 134milj, F.F.
 9. Het totaal van de 500 grootste fortuinen in 1997 bedraagt 675 miljard F.F. (410 miljard B.F.). Een verhoging van 28 % t.o.v. het vorig jaar. 675 miljard F.F. vertegenwoordigen 135 vliegtuigen Airbus of 11.250.000 auto’s Renault Twingo, of 87.000 eeuwen het minimumloon van een arbeider…

■    ARBEIDSKOSTEN: In haar perspectieven om de tewerkstelling te bevorde ren heeft de regering in de voorbije maanden aan het patronaat een bedrag van 60 miljard frank toegekend voor de daling van de arbeidskosten. Zij streeft ernaar om in de komende jaren dit tot 100 miljard op te drijven, de C.V.P. stelt zelf voor om dit bedrag tot 140 miljard op te drijven. Jan Bohets, die men moeilijk een links econoom kan noemen, schrijft in “De Standaard” (13/9)  “Werkgevers hebben reeds lang de zekerheid dat ze geen rendabele in vesteringen kunnen doen dan diegene die arbeid sparen” en verder “Het is goed mogelijk dat de werkgevers de verlaging van de lonen zullen aangrijpen om hun winsten te verhogen zonder daarom meteen meer te gaan aanwerven”.

 • ARMOEDE IN EUROPA: Eurostar, het studiecentrum van de Europese Unie, vestigt er de aandacht op dat in de twaalf landen die in 1993 deel uitmaakten van de E.U. gemiddeld 17 procent van de bevolking met een inkomen onder de armoedegrens leeft. Het gaat hier om ongeveer 57 miljoen personen die 23 miljoen gezinnen uitmaken. Per land geeft dit: België (13 %), Denemarken 9 %, Duitsland 13 %, Frankrijk 16 %, Ierland 21 %, Italië 18 %, Luxemburg 14 %, Portugal 28 %, en het Verenigd Koninkrijk 23 %. Europa blijkt dus voor een belangrijk deel van de bevolking alles behalve een paradijs te zijn.
 • BOULEVARD PERS: De zogezegde boulevard pers, de kranten die van schandalen en sexfoto’s hun uithangbord maken, worden in Groot-Brittannië beheerst door de Australische persmagnaat Murdoch. Ook in de V.S. en Australië heerst Murdoch over heel wat kranten en T.V. ketens. Men schat zijn persoonlijk fortuin op 15 miljard BF. De “Sun” waarin de paparazzi de eerste foto’s van Diana publiceerden met haar Egyptische vriend heeft een oplage van 4 miljoen exemplaren tegenover zijn belangrijkste concurrent “Daily Mirror” met 2,5 miljoen die aanleunt bij de Britse Labour. De zondageditie “News International” trekt op 4,6 miljoen exemplaren wat tweemaal meer is dan zijn rivaal “Sunday Mirror”. De totale Britse sensatiepers drukt 16 miljoen exemplaren wat zo’n 48 miljoen lezers betekent.
 • C.D.-CASSETTEN: In 1997 werden er in de wereld voor 39.825 miljoen dollar CD.-cassetten en CD.-singles verkocht. Par land geeft dit in miljoenen dollar:

Verenigde Staten: 12.297,7 – Japan 6.762,3 – Duitsland 3.179,4 – Groot-Brittannië 2.709,8 – Frankrijk 2.318 -Brazilië -1.394,5 – Canada 911,6- Australië 815,2 – Nederland 660,1 – en Italië 6.37,5.

Voor Europa maakt dit 13.445 miljoen dollar uit.

Noord Amerika 13.209 – Azië 9.027 -Latijns Amerika 2.493 – Australië en Nieuw Zeeland 937 – Midden Oosten en Turkije 436 en Afrika 240 miljoen dollar.

■    HAMBURGERS: Het gemiddeld aan tal minuten dat in verschillende steden moet gewerkt worden om een hamburger te kopen ziet er als volgt uit: Tokyo- Chicago: 9 minuten, Hong Kong: 11 minuten, Wenen en New York: 12 minuten, Sydney en Montreal: 14 minuten, Genève: 20 minuten, Frankfurt: 16 minuten, Londen: 20 minuten, Parijs en Brussel: 21 minuten, Singapour: 24 minuten, Madrid: 34 minuten, Bangkok: 39 minuten, Rio: 41 minuten, Warschau: 53 minuten, Moscou: 104 minuten, Caracas: 117 minuten en Nairobi: 193 minuten.

■    PETROLEUM: Hieronder volgen de landen waarvan de ondergrond meer dan tien miljard vaten petroleum bevat (1 vat- 160 liter).

Saoudi-Arabië: 261,5 – Irak: 112 – Verenigde Arabische Emiraten: 97,8 – Koeweit: 95,5 – Iran: 93 – Venezuela: 64,9 -Mexico: 48,8 – Rusland: 46,7 – Verenigde Staten: 29,8 – Libië: 29,5 – China: 24-Nigeria: 15,5-Angola: 12 en Noorwegen 11,2.

■    ISRAËL / ALGEMENE STAKING: De confrontatie en militaire politiek die door de regering Netanyahu wordt gevoerd heeft eveneens steeds meer invloed op de bestaansmogelijkheden van de bevolking.

Op 25/9 ging aan algemene staking door waaraan 700.000 werknemers deelnamen. Gans het openbaar leven lag plat. De minister van financiën, Y. Neeman, de vereniging van industriëlen en de bankiers hadden vooraf, door een klacht bij de rechtbank, de staking willen verhinderen. De rechtbank besloot dan ook de staking slechts toe te laten van 6 u.’s morgens tot 14 u. In alle steden van Israël hadden niettemin massale demonstraties van de werknemers plaats.

■    FRANKRIJK: Door de Franse linkse regering werd er voor de bedrijven voor 1997-98 een uitzonderlijke verhoging op de belasting van 15 % vastgelegd. In totaal zullen de maatschappijen een belasting betalen van 41,6 %.

De bedrijven met een zakencijfer van minder dan 300 miljoen worden hiervan vrijgesteld. Het betreft hier speciale KMOs die 80 % van het geheel uitmaken.

Zowat 27.000 bedrijven of groepen, waaronder de meest belangrijkste van het economisch leven, zijn bij hoger-genoemde maatregel betrokken. Deze speciale belasting zal in 1999 terugvallen op 10 %. Deze maatregel die half september door het parlement werd goedgekeurd dit jaar zal zo’n 132 miljard opbrengen (Franse frank) en in 1998 128 miljard. De linkse Franse regering wil met deze speciale maatregel de tewerkstelling van de jongeren aanzwengelen, (ads)