Rusland: van kwaad tot erger

Wist je dat…

Miljoenen mensen staakten en betoogden op donderdag 27 maart jl. in de belangrijkste steden van Rusland om te protesteren tegen de sinds maanden niet uitbetaalde lonen. Ondertussen blijkt de eerste minister Victor Tcher-nomyrdine hiermede geen problemen te hebben. De man is de vroegere baas van de Russische gasmaatschappij Gazprom waarvan na de privatisering 40 % in handen is gebleven van de staat. De totale waarde wordt geschat op 80 miljard dollar of een derde van de wereldreserves.

Tchernomyrdine nam een pak van de geprivatiseerde aandelen voor zijn rekening en het is een publiek gehim dat hij zijn belangen goed weet te verdedigen.

Volgens “Le Monde” zou het persoonlijk fortuin van de premier gestegen zijn van 28 miljoen dollar om vandaag de 5 miljard dollar te bereiken zodat hij een van de rijkste mannen van de wereld is.

Woordvoerders van de premier betwisten dit en zeggen dat Tchernomyrdine slechts een wedde heeft van 25.000 fr. per maand. Wie gelooft dat? Ondertussen is de koopkracht voor de gewone burger in het “Nieuwe Rusland” sinds het begin van de jaren 90 gedaald met 40 a 50 % en spreekt men over 30 tot 35 miljoen mensen die met een inkomen moeten leven dat onder de armoedegrens ligt.

De zwarte economie zou reeds oplopen tot 40 a 50 % van de gehele economie. De buitenlandse investeringen bedragen slechts 3,6 miljard dollar voor 1996 wat jaarlijks drie maal minder is dan de kapitalen die uit Rusland vluchten. In vijf jaar tijd zouden zo 60 miljard dollar het land verlaten hebben in de richting van rekeningen in Zwitserland, Cyprus, het eiland Man of de Azuren-kust.

Dit bedrag maakt meer dan de helft uit van de 104 miljard dollar die Rusland ontving sinds 1992 onder de vorm van hulp en kredieten.

Een ander aspect is dit dat Michelvan Parijs, de abt van de abdij van Chevetogne tot uiting brengt in een interview in De Standaard (29/4/’97) met o.m. het antwoord op volgende vraag:

• … volgens de Zwitserse volksverte-genwoordiger Jean Ziegler, had Wereldoorlog II in 1943 kunnen eindigen indien de Zwitserse banken niet met de nazi’ss hadden meegewerkt.

Kan men spreken van een heropleving?

“In zekere zin wel. In 1988 waren er in Rusland nog 7.000 actieve parochies en 17 kloosters. Nu zijn er dat respectievelijk 15.000 en 400. Hoe chaotisch ook, er worden catechisten opgeleid en de kerken proberen in het maatschappelijke leven hun pastorale taken te vervullen.”

“Nogmaals, het nadeel is dat ze met alles tegelijk moeten afrekenen: een morele en economische ontreddering, de opkomst van sekten en de verspreiding van pornografie. Wat thans in het voormalige Oostblok gebeurt, is in sommige opzichten nog meer verwoestend dan de communistische ideologie van vroeger.”

A.D.S.