Tijl en de koning van Hispaniën

De lage landen hebben een lange traditie van een liefde-haat verhouding met de opvolgers van Filips II. Het scheen wat te beteren toen de echtgenoot van een Nederlandse prinses kroonpretendent werd in Spanje doch dictator Franco gaf de voorkeur aan Juan Carlos en kende hem de troon toe. Daarmede werd een andere lange traditie voortgezet van onderwerping van het Spaanse volk aan monarchen die zichzelf uitroepen of laten uitroepen door “das militar”. De voorstanders van de huidige koning en enkele minussen bij ons die geen kaas hebben gegeten van de hedendaagse geschiedenis en nog minder van democratie en van mensenrechten zeggen dat de Spaanse koning zijn land naar de democratie heeft “gegidst” waarbij dat ene feit dat hij Tejero afkeurde doorslaggevend zou moeten zijn. Nu moet men weten dat het clowneske optreden van de luitenantkolonel van de guardia-civil ieder regime kon discrediteren. Ook Franco zou er niet gelukkig mee geweest zijn indien het incident zich iets vroeger had voorgedaan.

Het was helemaal niet meer mooi toen de koning van Spanje in de Leuvense aula De Somer (afgegrendeld als een vesting zodat de omwonenden nauwelijks uit hun huizen konden), zijn extreem-rechtse praat begon uitte kramen. Hij riep op tot solidariteit tegen “het terrorisme”.

Volgens Amnesty International is er primair normaal het schenden van de mensenrechten door zij die zich met geweld van de macht hebben meester gemaakt en daarna de schendingen door het revolutionair geweld. Dit revolutionair geweld kan ook de mensenrechten schenden. Meestal blijft het een gevolg van de onderdrukking.

Toen in de jaren dertig de Spaanse republiek zich verdedigde tegen de putsen van dictator Franco werd het geallieerde Baskenland als autonoom erkend. Toen dictator Franco had gewonnen liet hij het Baskenland als een vijandig wingewest behandelen. Nu nog is discriminatie een feit al begint de Spaanse regering toenadering te zoeken tot de Basken. Zij weet ook wel dat zelfs de Franse rechtse regering van president Chirac een grondig onderzoek heeft bevolen naar moorden uitgevoerd door de Franse geheime diensten op verzoek van hun Spaanse collega’s.

De Spaanse regering wil nu een einde stellen aan de jacht op vluchtelingen in het buitenland, ook in België. Dit is natuurlijk slechts een “kleine” tegemoetkoming nu het asielrecht in de EG zal worden afgeschaft.

Koningen durven vaak de diplomatieke regels met voeten treden al bestaat er in het eigen land meestal wel een rem. Welke politieke analfabeet haalt het in zijn hoofd om dergelijk personage het woord te laten voeren in de aula De Somer of dacht men dat Tijl dood is? Zelfs in Damme zal je zijn overlijdensakte niet vinden. (V.S.)