Werkloosheid in de Europese Unie

  • Meer dan 20 miljoen werklozen. 10.8 % van de actieve bevolking.
  • 50 % zijn zonder werk sinds meer dan één jaar.
  • 20% jongeren, 12,7 % van de vrouwen tegen 9.4 % van de mannen.
  • Iets meer dan 50 % van de mannen van 25 tot 64 jaar hebben geen gekwalificeerde vorming.
  • 45 % van de jongeren hebben hun secundaire studies niet beëindigd.
  • Een werkloze op tien volgt een vormingsprogramma.
  • Een derde van het geheel van de werkplaatsen in de privé-sector bevinden zich in bedrijven met minder dan tien werkplaatsen.
  • Slechts 15 % van de kleine en middelmatige bedrijven bieden hun personeel een beroepsvorming.