Wist je dat…

… in Groot-Brittannië de werktijd per week oploopt tot 44 uur en 1,3 miljoen mensen een tweede job hebben. Het officieel aantal werklozen oploopt tot 5,9 % maar analisten het hebben over 7 tot 9 %. Dat de meeste jobs uit gedeeltelijke arbeidsplaatsen bestaan en slechts 22 % van de loontrekkenden recht hebben op het reglementair jaarlijkse vijf weken verlof.

… het gemiddeld dagloon in Groot-Brittannië voor een volwassene met voltijds werk 352 pond bedraagt. In Londen loopt dit echter op tot 408 pond terwijl b.v. in het land van Wales het slechts om 313 pond gaat.

… de Amerikaanse film “Sterrenkrijg” naast de verhuring en de opbrengst van filmzalen nog een winst wist op te strijken voortkomende van speelkaarten en speeltuigen (1,2 miljard dollar), video cassetten (500 miljoen dollar), videospelletjes en C.D. (300 miljoen dollar), Kleren e.a. (300 miljoen dollar) en tekenverhalen en boeken (300 miljoen) en dat alle activiteiten samen een winst opleverden van 4 miljard dollar..

… volgens een onderzoekscommissie van de V.N. in de Afrikaanse steden drie op de vier inwoners het slachtoffer geweest zijn van geweld.

… de actieve economische wereldbevolking gestegen is van 1,38 miljard in 1960 tot 2,37 miljard in 1990.

… de landbouw en visserijsector in de wereld teruggelopen is van 22 % in 1970 tot 12 % in 1990, de bedrijfssector daalde van 25 % naar 22 % en de tertiaire sector (handel, transport, banken en diensten) steeg van 42 naar 57 %. In de ontwikkelingslanden steeg de tertiaire sector van 40 % in 1970 naar 57 % in 1990 maar de bijdrage van landbouw en visserij daalde van 30 % naar 15 %.

… in 1994 het aantal jongeren van minder dan vijftien jaar in Algerije opliep tot 39 % , in Egypte tot 38 % , in Marokko 37 % en in Syrië 48 % en dat het grootste gedeelte van deze jongeren werkloos is.

… door het afremmen van de immigratie sommige landen als Marokko, Egypte en Turkije getroffen worden. De inkomsten van de migranten voor Marokko zijn hoger dan de inkomsten voortkomende van de uitvoer van fosfaat en toerisme samen.

… uit het verslag van het Hoog Commissariaat voor vluchtelingen van de V.N. blijkt dat het aantal vluchtelingen in de wereld toegenomen is van 2 miljoen in 1975 tot 27 miljoen in 1995.

… erin de wereld zo’n 55 fiscale paradijzen bestaan waarvan de georganiseerde misdaad en de multinationale ondernemingen handig gebruik maken om in eigen land aan de belastingen te ontsnappen en zwart geld wit te wassen. Een van de belangrijkste is de Kaaimaneilanden waar meer filialen van banken gevestigd zijn dan dat er inwoners zijn.

… het aantal werklozen in Algerije sinds 1992 steeds stijgt en in 1995 opgelopen is tot 28 % waarvan 30 % bij de jongeren van minder dan dertig jaar.

… 30 seconden publiciteit op de Franse zender T.V. 1 niet minder dan 1 miljoen 200.000 fr. kost. Uit het aantal malen dat advertenties voor sommige producten verschijnen kan men opmaken dat deze heel wat geld opbrengen.