Geweld

Geweld I

Op een brutale wijze werden, voor een paar weken, twee geldkoeriers in Borgworm eenvoudigweg neergeschoten. Een paar dagen voordien werd in Woluwe in een warenhuis, eveneens doodgewoon een geldkoerier afgemaakt. Bijna dagelijks bereiken ons berichten over brutale overvallen die meestal met bedreigingen en geweld worden uitgevoerd.

Waar gaan we heen? Naar Amerikaanse toestanden?

Ondertussen neemt ook het geweld vanwege de jongeren toe. Dikwijls gaat dit als een antwoord op plagerijen of provocaties aan de politie. Maar het gaat ook heel wat om puur vandalisme. Was dit niet het geval toen in het begin van dit jaar tientallen auto’s in Straatsburg werden in brand gestoken?

Is dit ook niet het geval met de vandalenstreken ten opzichte van het openbaar vervoer waarbij het personeel wordt geterroriseerd? Ligt in het eerste geval de oorzaak in hoofdzaak in de onmacht en de tekortkomingen van de openbare veiligheids- en gerechtelijke kringen, dan is duidelijk dat in het tweede geval andere elementen aan de oorsprong liggen. Zeker de uitzichtloze situatie van de vele werkloze jongeren en de slechte woonst en ontspanningsmogelijkheden zijn niet van aard om het vertrouwen van de jeugd in de samenleving te bevorderen. Maar er is meer. De wijze waarop in de media, in film en t.v. met geweld, met leven en dood omgesprongen wordt is ook al geen voorbeeld. Het is haast een uitzondering geworden dat een film op het scherm komt zonder een, of verschillende moorden.

Voeg daarbij de videospelletjes en sommige stripverhalen en in bijzonder de manier waar regeringen het over wapens en oorlog hebben en de zaak is rond.

De militaire afdreigingen van de V.S. tegen Irak zijn hier een voorbeeld van. Kan het anders dan dat, in deze omstandigheden, dood en geweld door de jongeren gewoon gebagatelliseerd worden. Concreet: het wordt tijd dat de overheid zich beter bewust wordt van haar verantwoordelijkheid, dat ze ernstig optreedt tegen die middens in de communicatiemedia die door het populariseren van geweld eigenlijk het geweld in onze samenleving bagatelliseren. (ads)

Geweld II
Uit een recent gepubliceerde studie van de Unesco blijkt dat bij kinderen die t.v. kijken de grootste helden gewelddadige Rambo-types zijn. Geweld in de film voorgesteld als het middel bij uitstek om problemen op te lossen. En het gevaar dat jongeren tot daadwerkelijk geweld overgaan neemt toe naarmate geweld in de media als doodnormaal wordt voorgesteld. Zelfcontrole door auteurs en mediaverantwoordelijken en een ernstige controle door de overheid is dan ook onontbeerlijk om het ergste te voorkomen.