De Aziatische crisis en zijn gevolgen

Een jaar geleden brak in Thailand een economische en financiële crisis los die verschillende Oost-Aziatische landen zou meesleuren. Noch de westerse regeringen, noch de internationale financiële organisaties hadden dit voorzien. Ondanks de tussenkomsten van het Internationaal Munt Fonds (IMF) ziet de situatie er in de regio alles behalve rooskleurig uit. Integendeel.

Japan blijkt eveneens, op zijn beurt, met aanzienlijke moeilijkheden te worstelen.

Wat zeker duidelijk is, en te voorzien was, is dat in de verschillende betrokken landen de regeringen de crisis op de rug van de burger afwentelen. Het I.M.F., met zijn drastische soberheids-programma’s, steekt hierbij een handje toe.

Ondertussen neemt de werkloosheid aanzienlijk toe en daalt de koopkracht van de bevolking.

De hieronder gepubliceerde gegevens geven een duidelijk beeld van de huidige situatie in de regio.

DE GEBROKEN GROEI

GROEI

Thailand

IN PROCENTEN

China

uit “Le Monde” 1/7/98

illustratie toe te voegen