Duitse “Eurofighter” steeds duurder

Het Duitse Rekenhof vestigde er de aandacht op dat het budget voor het Europees vliegtuig “Eurofighter” 30 miljard mark (± 612 miljard frank) zal bedragen voor honderd-vijfentachtig exemplaren . Dit maakt 7 miljard mark (± 144 miljard frank) meer uit dan de nieuwe schatting van de minister van financiën, Volker Ruche, die in de krant “Schwaebische Zeitung” gepubliceerd werd.

Het door de minister voorziene budget zou geen rekening gehouden hebben met de “voorzieningen die onontbeerlijk zijn in een modern gevechtsvliegtuig”.Het Rekenhof voorziet dat het geheel van het budget, inbegrepen de productie, de aanschaf en de exploitatie van de gevechtsvliegtuigen zal oplopen tot 87 miljard mark (+ 1.686 miljard frank). Als men weet dat Duitsland meer dan 4 miljoen werklozen telt dan ligt het voor de hand dat de miljarden bestemd voor “Eurofighter” wel nuttiger zouden kunnen gebruikt worden. (ads)