Enquête: wat denkt u van Vrede?

Algemeen

Leeftijd:     < 25             25-34          35-44          45-54          55-64          >65

Geslacht:             Man                     Vrouw

Opleiding/beroep:……………………………………………….

Interesses:…………………………………………………………

Politieke voorkeur:……………………………………………..

Hoe lang reeds lezer?…………………………………………

Welke dag-, maand,- en weekbladen leest u nog (som de belangrijkste op)?

Tijdschrift naar vorm:

In Vrede staan tekeningen en foto’s:

0 Te weinig                    0 genoeg              0 te veel

Is het blad leesbaar naar vorm?

Letters:                0 te groot                       0 te klein                        0 goed

Tekst:                   0 te lang                         0 te kort                         0 goed

Andere opmerkingen:    …………………………………………………………………..

Tijdschrift naar inhoud:

Zijn de teksten leesbaar naar inhoud?

0 te moeilijk                   0 te gemakkelijk            0 goed

Brengen de artikels voor u iets nieuws

0 nooit                  0 soms                 0 meestal             0 altijd

Welke recente artikels las u het liefst?   …………………………………..

Welke zijn overbodig?

Geef een oordeel over volgende rubrieken (nummer van 1 tot 9 – 1 = meest 9= minst geapprecieerde rubriek):

Editoriaal:…………………………………………

Uitkijk:……………………………………………..

Dossier:……………………………………………

Verkiezingen:……………………………………

Nagels met koppen:………………………….

Eerlijkheidshalve:………………………………

Wist je dat…   …………………………………..

Terugblik: ………………………………………..

25 jaar geleden in Vrede:…………………..

Voor de vuist:……………………………………

Te zot… :………………………………………….

Aan welke onderwerpen/rubrieken zou meer aandacht moeten gegeven worden?

Andere opmerkingen:

Opsturen naar Vrede, Galgenberg 29, 9000 Gent