Toyota

Japan

Toyota, gezien door Wakatsuki Tadao, een arbeider van dit bedrijf

Het “Toyotisme” verteld door een vijftigjarige Toyota-arbeider, die er meer dan een kwart eeuw werkt en daarbij nog in Toyota-City woont.

Toyota in cijfers Met 3.7 miljoen verkochte auto’s op wereldvlak en een zakencijfer van 584 miljard Franse frank in 1996 is Toyota nummer 3 in de wereld, na General Motors en Ford.150.700 personen op onze planeet werken voor Toyota.48 % van de verkoop werd gerealiseerd in Japan, 26 % in de V.S.. 9 % in Europa en 17 % in de rest van de wereld.48 productte-eenheden zijn ingeplant In 26 landen: 16 in Japan, 16 in Azië, 3 in de V.S., 7 in Latijns-Amerika. 2 in Afrika. 2 in Oceanië en 2 in Europa (Groot-Breittannië).In 2001 zal Toyota, zoals hoger vermeld, nabij Valenciennes en fabriek openen met een productiecapaciteit van 150.000 voertuigen. Er zullen dan 2.000 personen tewerkgesteld worden. Men zal er de Funtime produceren.

Overal hetzelfde liedje: de werknemers zijn veel te duur voor onze bazen. Tijdens een wereldtreffen van de auto-mobielwerkers, ingericht door de Franse vakbond de CGT te Parijs, vertelde Tadao dit en nog veel meer aan zijn Franse, Europese, Canadese, Latijns-Amerikaanse e.a. collega’s. Onze salarissen zouden volgens onze patroons aan de top staan van de autoindustrie, waar ook in de wereld. Nochtans hebben we maar 58 % van de Duitse lonen, 68 % van de Amerikaanse en 74 % van de Franse. Men kan zich dan ook het effect voorstellen van het nieuws, dat er een Toyotafabriek zal komen in de nabije toekomst in Onnaing, bij Valenciennes!

Toyota-City

Onze Japanse woordvoerder woont met zijn vrouw en 3 kinderen in een stadje dat door de Toyota ondememing werd omgedoopt in Toyota-City, niet ver van Nagoya en op 350 km ten westen van Tokio.

Hij en zijn werkmakkers zijn zonder overdrijving “producten” van Toyota, om het in de taal van die bikkelharde wereld uit te drukken. Ook rijden ze met een Toyota. Kortom, Toyota is zo wat de monopoliehouder van heel hun bestaan en dit al sinds vele jaren!! Toen hij er als zeventienjarige binnenstapte, wilde hij er na enige tijd al weer uit. Maar waar naar toe? Toyota is immers overal aanwezig in de regio. In zijn fabriek werkt men met twee ploegen. De eerste begint om halfzeven ’s morgens en stopt om 15 uur 15 of om 16 uur, wanneer er dient overgewerkt. De tweede ploeg start om 16 uur 15 en eindigt om 1 uur ’s nachts, maar heel dikwijls veel later omstreeks 2 uur of 2 uur 30. De achturige werkdag is er verleden tijd! Negen tot tien uur in het gareel is dagelijkse kost. Veertig tot vijftig overuren per maand is geen uitzondering. De tien minuten werkonderbreking waarop ze dagelijks recht hebben om even uit te blazen, worden meestal gebruikt om gereedschappen en machines te verzorgen en niet om te rusten. De toestand bij de onderaannemers is nog slechter. De loontrekkers verdienen 30 % tot 50 % minder dan hun werkmakkers in de 2 grote Japanse autofabrieken.

De productie

Deze is helemaal toegespitst op het voorkomen van dode momenten en van onnodige stocks. Dit werd bereikt door een strenge organisatie waarbij improvisatie of onvoorziene omstandigheden zijn uitgesloten. Alle handelingen, ook de minste, worden gechronometreerd.

In de loop van een werkcyclus die 47,59 seconden bedraagt, dient de arbeider 54 handelingen uit te voeren en 28,6 meter af te leggen. Op het einde van zijn werkdag heeft hij 31051 bewegingen uitgevoerd en 16,6 km afgelegd. Daarenboven heeft hij dan 6484 keren een halve draai gemaakt of een voorwaartse buiging. Tadao verzekerde zijn toehoorders dat de werklieden bij hun terugkeer naar huis aan niets anders denken dan aan rust nemen. Een sociaal leven hebben we daardoor niet of slechts heel weinig.

Als de Japanse arbeider de vijftig gepasseerd is voelt hij de weerslag van dit opgejaagd bestaan. Wanneer een ploeg arbeiders begint te klagen, aarzelt men niet om die werknemers uit te leveren aan de onderaannemers, waar ze nog meer moeten werken tegen een lager loon!

Tadao hoopt dit te kunnen vermijden en zal het daarom trachten vol te houden bij Toyota tot zijn zestig jaar. Dan zal hij nog 3 jaar moeten wachten vooraleer hij zijn pensioen zal trekken! Onze fabrieksleiders aanvaarden geen enkele  productiefout,  maar gaan  zij

vrijuit in de behandeling van hun personeel? Deze vraag dient dringend gesteld ter gelegenheid van het vestigen van de eerste Toyotafabriek in Frankrijk.

Werk aan de winkel voor de Franse syndicaten, evenals voor het Europees syndicalisme.

René Van Nerum naar Pierre Ivorra