Wraakroepend

De drie rijkste personen van de wereld bezitten een fortuin dat superieur is aan het Bruto Binnenlands Product (BBP) van de 48 armste ontwikkelingslanden samen. Het patrimonium van de 15 rijkste individuen overschrijdt het totaal BBP van alle Afrikaanse landen beneden de Sahara samen. De bezittingen van de 84 rijkste personen zijn groter dan het BBP van China met zijn 1,2 miljard inwoners.

Dit zijn enkele van de statistische gegevens die voorgesteld werden in het programma voor ontwikkeling van de Verenigde Naties in zijn jaarlijks rapport.

Volgens deze organisatie zou 4 % van de gecumuleerde rijkdom van de 225 grootste fortuinen in de wereld volstaan om aan gans de wereldbevolking de noodzakelijke basismogelijkheden en de elementaire sociale diensten te verlenen, (gezondheid, onderwijs, voeding, woonst, enz.) De zeer grote fortuinen totaliseren ongeveer 36.000 miljard frank en bevinden zich vooral in de Verenigde Staten, maar eveneens in Japan en de Europese Unie.

Moet er nog zand zijn?