1999 – 2 Inhoud

Geef de Koerden waar ze recht op hebben

In de bres

Kosovo

  • Wat na het failliet van Oslo en Wye Plantation?
  • Machtswissel in Libanon
  • Wapenwedloop in Midden-Oosten naar nieuwe hoogten
  • Turkije aan de vooravond van de verkiezingen

Als je uit je land vlucht…

De euro: de dictatuur van de munt

Fusies: een mode of onvermijdelijk?

  • Irak: Sancties die doden, de wereld blijft er onverschillig bij
  • Olie voor voedsel

De wil naar gerechtigheid en het korte geheugen van het westen Europa onder Amerikaanse afluisterapparatuur

Olympische geldspelen?

  • Supermachtterrorisme
  • Gifwapens
  • Hoe kan het verder met de NAVO?

Pacifisme

België in de wereld

Zo stierf Victor Jara

Dialoogavonden – Kalender – Cubareis – 50 jaar NATO is genoeg! Samen opnieuw de toekomst bepalen

Verleenden hun medewerking : Ludo De Brabander – Stef Lievens – Georges Spriet – Wim de Neuter -Guido Van Leemputte – Marie-Jeanne Vanmol – Jan Soetewey – André De Smet – Antoine Uytterhaeghe – Merel De Smet – René Van Nerum – Georges Goeminne – William de Bruyn – Victor Stuyck – Michiel Belliauw – Lotti Verwest – Jeanne Provost. Foto’s: LDB.
vrede sedert 1957 tweemaandelijks tijdschrift vrede vzw studie- en informatiecentrumleesgeld : 110 fr.: los nummer 600 fr.: 6 nummers per jaar 700 fr.: instellingen met factuur 800 fr.: Nederlanden E.U. 1.000 fr.: rest van de wereldredactie : Lucien  Bollaert,  André  De  Smet,  Jan  Olsen, Georges   Spriet,    Victor   Stuyck,    Ludo    De Brabander,    Marie-Jeanne    Vanmol,    Antoine Uytterhaeghe redactiesecretaris: L. Bollaert. hoofdredacteur: André De Smet.
internationale politiek, vredes- en ontwikkelingsproblematiek redactie beheer – publiciteit43 gulden op postbankgiro nr. 5267830 van Ad Woudenberg / VREDE postbus 92311 1090 AH Amsterdamverantwoordelijke uitgever: Michel Vanderborght Beukendreef 15, 9401 Pollare-Ninove
galgenberg 29 – 9000 gent prk. 000-0956015-80 tel. (09) 233 46 88 fax (09) 233 56 78 e-mail: vrede@ngonet.be internet: www.democratisch-links.be/vredesteunabonnement: 1.000 fr. abonnementendienst: L. Verwest                                  De  ondertekende  artikels  beantwoorden  niet vrede wordt gedrukt op                                                    noodzakelijkerwijze aan ons standpunt. kringlooppapier                                                               Overname van artikels is slechts toegelaten offset druk:                                                                mits bronvermelding en toezending van een Nevelland, B.W., 9850 Nevele                                         presentexemplaar.