Hoe men kan vaststellen dat de media het vanuit een andere bril bekijken

“De Standaard”, Zaterdag 9 januari 1999

Onverwacht sterke banengroei in Verenigde Staten. Het aantal banen in de Verenigde Staten is in december onverwacht sterk gestegen met 378.000. Dat is veel meer dan de 200.000 waar de meeste analisten van uit waren gegaan. Door het zachte weer was bijvoorbeeld in de bouwsector de banengroei de grootste van de jongste tien jaar. De groei van het aantal arbeidsplaatsen was de sterkste sinds september 1997. De werkloosheid verminderde van 4,4 tot 4,3 % van de beroepsbevolking, terwijl er een toename van de werkloosheid tot 4,5 % verwacht was.

“De Standaard”, Zaterdag 6 februari 1999

Werkgelegenheid VS blijft flink groeien. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in januari flink blijven groeien. Er kwamen 245.000 banen bij, aanzienlijk meer dan analisten hadden verwacht. Het percentage werklozen onder de beroepsbevolking, bleef staan op 4,3 %. Verwacht was dat de winterse weersomstandigheden de banengroei flink hadden geremd, maar dat bleek niet het geval. Tegenover deze meevaller stond wel een tegenvaller bij de cijfers voor december. De groei van het aantal banen in die maand is fors gecorrigeerd van 378.000 tot 298.000.

“Le Monde”, Zaterdag 9 januari 1999

■ ÉTATS-UNIS: les entreprises américaines ontsuppriméen 1998 quelque 677.795 emplois, soit un record sur les dix dernières années et 56 % de plus que 1’année précédente, selon une étude du cabinet Challenger, Gray and Christmas. Il faut remonter a 1993 pour avoir pratiquement un même niveau de suppressions d’emplois dans les entreprises américaines avec, cette année-la, 615.186 postes supprimés, souligne ce cabinet, qui pré voit que 1999 pourrait être une année plus noire pour les licenciements, notamment sous 1’effet des vagues de fusions et d’acquisitions.
VERENIGDE STATEN: De Amerikaanse bedrijven hebben in 1998 zo’n 677.795 banen geschrapt. Dit maakt een record uit in de laatste tien jaar en 56 % meer dan het voorgaande jaar. Deze gegevens blijken uit een studie van het cabinet Challender, Gray and Christmas. Men moet teruggaan tot 1993 om praktisch hetzelfde niveau te hebben wat het aantal geschrapte jobs betreft in Amerikaanse bedrijven. Toen werden 615.186 werkplaatsen op de helling gezet onderstreept de studie. Deze voorziet voor het jaar 1999 nog een slechter jaar wat de afdankingen betreft. Deze zullen het gevolg zijn van de golf van fusies en opslorpingen.