25 jaar geleden in Vrede

Winsthonger

De netto-winsten van de 500 belangrijkste ondernemingen verhoogden vorig jaar met 39 %.

Het verkoopcijfer van de 500 belangrijkste Amerikaanse ondernemingen bereikte in 1973 667 miljard dollar, hetzij 19,6 % meer dan in 1972. De winsten stegen heel wat meer: +39% (38,6 miljard dollar) tegen 27,8 % in 1972.

Zelfs indien men rekening houdt met de inflatie zal 1973 in de annalen van de Amerikaanse ondernemingen een buitengewoon jaar zijn. Slechts 9 van de 500 door het blad “Fortuna” onderzochte ondernemingen hebben verlies geboekt. De petroleummaatschappijen zijn in een niet onaanzienlijke mate verantwoordelijk voor deze winsttoename. Gemiddeld stijgen hun winsten met 53,8%/176 ondernemingen hebben hun zakencijfer dat boven één miljard dollar ligt (27 ondernemingen meer dan 1972).

Naar zakencijfer gerangschikt zijn de 10 belangrijkste ondernemingen de volgende (in miljoenen dollar): General Motors 35.798, Exxon (Esso) 25.724, Ford Motor 23.015, Chrysler 11.774, General Electric 11.575, Texaco 11.406, Mobil OH 11.390, International Business   Machines    10.993,    Inter-

national Tel & Tel 10.183, Gulf Oil 8.417. Wat de rangschikking op basis van de netto winst betreft, komen wij tot een gevoelig andere volgorde. Onder de 10 eerste bevinden zich drie ondernemingen (Standard Oil of California, Du Pont de Nemours en Eastman Kodak) die wat het zakencijfer betreft slechts de 11de, 16de en 25ste plaats innemen. De rangschikking naar netto-winst is de volgende: (in miljoenen dollar) Exxon (Esso) 2.443, General Motors 2.398, I.B.M. 1.575, Texaco 1.292, Ford 906, Mobil Oil 849, Standard Oil of California 843, Gulf Oil 800, Eastman Kodak 653, Du Pont de Nemours 585. Vijf petroleummaatschappijen behoren hier tot de 10 beste. De 500 belangrijkste ondernemingen vertegenwoordigen samen 65 % van het totale verkoopcijfer der Amerikaanse ondernemingen, ze stellen 76 % van de loontrekkenden te werk en zijn goed voor 79 % van de netto-winsten.

overgenomen uit De Volksmacht

uit Vrede nr. 187, november 1974