Benetton en de kinderarbeid in Turkije

De wereldbekende Italiaanse firma Benetton heeft zijn macht en invloed veroverd dank zij extravagante, zelfs provocatorische affiches. Benetton gaat er van uit dat zij de realiteit van onze samenleving, hoe afschuwelijk ook, niet uit de weg mag gaan… ook al plaatst ze onderaan – als publiciteit en in kleine letters – de naam van de firma. Op 12 oktober beschuldigde de krant Courere della Serra, een firma die in Turkije voor Benetton werkt, kinderen van 15 jaar tewerk te stellen onder schandalige omstandigheden. De Turkse vakbond DISK bevestigde dit en wees er op dat in de fabriek Bermuda, een ondernemer van Benetton, één derde van de 200 a 250 arbeiders jongeren waren van 13 tot 15. Per stuk betaald werkten deze jongeren in twee ploegen van 8 tot 20 uur en van 20 tot 8 uur. Dit alles zonder sociale dekking en in ongezonde werkplaatsen.

De gemaakte producten werden verkocht aan 10 tot 15 maal de waarde van de betaalde lonen. De leider van de Turkse groep ‘Cem Boyner’, die ook als kopman van de Turkse politieke partij “de Turkse beweging voor een nieuwe democratie” die in 1995 op de politieke scène verscheen, verklaarde zonderling genoeg dat hij geschokt was toen hogergenoemde feiten werden bekend gemaakt.

Onder druk van de Turkse en Italiaanse vakbonden werden onderhandelingen gevoerd.

Benetton heeft zich aldaar verbonden kinderen onder de 15 jaar niet meer tewerk te stellen, de sociale rechten te eerbiedigen en zich noch door religieuze, etnische of seksuele discriminatie te laten beïnvloeden bij de aanwervingen.

Van zijn kant maakte Cem Boyner, de onderaannemer van Benetton, een oproep bekend tot de andere Turkse industriëlen om tot een “propere productie” te komen.

Ali Riza Karduz, hoofdredacteur van de krant Sabah, wees er in een editoriaal op dat in Turkije zo’n 5 miljoen kinderen tussen de 12 en de 18 jaar in het land zijn tewerkgesteld.

Hij vestigde er hierbij de aandacht op dat in Turkije vele families die de kosten van het onderhoud en de opvoeding van hun kinderen niet kunnen betalen bedrijven aflopen om hun kinderen te werk te stellen om zo in hun bestaan te kunnen voorzien, (ads)