Nagels met koppen

■    DE BLIJVENDE ONGELIJKHEID TUSSEN VROUWEN EN MANNEN:

(vergelijking tussen bruto vrouwelijke daglonen in procenten van de lonen van de mannen – voltijdse betrekkingen premies uitgesloten)

 • Duitsland*         89,9%
 • Denemarken     88,1%
 • Zweden             87%
 • Luxemburg       83,9%
 • België                82,2%
 • Finland               81,1%
 • Duitsland**       76,9%
 • Frankrijk            76,6%
 • Italië                   76,5%
 • Spanje               74%
 • Gr.-Brittanië      73,7%
 • Oostenrijk          73,6%
 • Ierland               73,4%
 • Portugal             71,7%
 • Griekenland      68%%

Bron: Eurostat

* Met inbegrip van de nieuwe Lander, Oost-Berlijn inbegrepen

“Oude Lander alleen

Gemiddeld verdienen de vrouwen in de Europese Unie een vierde minder dan de mannen. Deze ongelijkheid is het zwakst in Denemarken, Zweden en in de Lander van de ex-DDR. Zij is het hoogst in Griekenland, Nederland en Portugal.

De arbeidsplaatsen zijn eveneens verschillend. Een derde van de vrouwen werkt voltijds op een bureel tegenover slechts 10% mannen. Zij zijn jonger en hebben een lager onderwijsniveau: 51% van de vrouwen tegenover 43% van de mannen hebben slechts lager of secundair onderwijs genoten. De vrouwen zijn systematisch minder goed betaald inbegrepen in de leeftijdsgroep van 25-29 jaar waar vrouwen en mannen globaal gezien hetzelfde onderwijs genoten hebben. Er is dus nog werk voor de boeg in de strijd voor gelijk werk – gelijk loon. (ads)

■    STIJGENDE WINSTEN: De winsten van Janssen Pharmeutica zijn vorig jaar fors gestegen. In het afgelopen jaar noteert de firma uit Beerse een netto winst van 9,186 miljard frank of een verhoging van 4. Op een omzet van 38,3 miljard boekt het bedrijf dus een netto winst van 9,2 miljard frank. De omzet steeg in het voorbije jaar met 9 %. Ondertussen blijven de medicamenten voor de zieken praktisch onbetaalbaar.

■    RENAULT: De directie van de Franse autofabrikant Renault die zijn
nochtans winstgevend bedrijf in Vilvoorde sloot met alle gevolgen van-
dien, heeft ondertussen niet stilgezeten. In Rusland en Brazilië werden nieuwe Renaultbedrijven opgericht en Renault nam eveneens een belangrijke participatie in het Japanse autobedrijf Nissan. Renault legt eveneens de hand op de Roemeense constructeur DACIA. De Franse groep heeft hiervoor echter zijn eisen op tafel gelegd: geen belasting op de winsten gedurende vijf jaar en uitstel van betaling van de BTW tijdens drie jaar met als klap op de vuurpijl de afdanking van de helft van de 28.000 werknemers. Het fiscaal paradijs en de sociale afbraak gaan dus volgens de principes van alle multinationals, goed samen. Wanneer een regering in de Europese Unie subsidies toekent aan een openbaar bedrijf in moeilijkheden dan heeft de E.U het over concurrentievervalsing. Als het om een multinational gaat die met het mes op de keel, van een land speciale voorwaarden afdwingt dan zwijgt men. De globalisering kan gerust verder gaan. Naar wat wacht de Europese vakbeweging om haar verzet te laten horen? (ads)

 • IRAK: Het fameuze V.N. programma “Petroleum tegen voeding” vervat in fase 5 (dat bovendien op 23 mei 1999 werd beëindigd) betekende ongeveer 180 dollar per inwoner en per jaar. 53 % van de globale som moest dienen voor import door Irak van voedsel en geneesmiddelen, 13 % voor de noordelijke departementen (Koerden) die niet onder regeringstoezicht vallen, 30 % voor compensatie aan Koeweit en 4 % voor de kosten van de controle van het embargo door de V.N. (o.m.Unscom).
 • BALKAN: De Europese Unie gaf reeds sinds 1991 ongeveer 243 miljard frank uit tijdens de conflicten in Joegoslavië, zonder hier de hulp aan de vluchtelingen mee te rekenen. Ondertussen verklaart de Amerikaanse wapenproducent Raython Systems dat na de NAVO-bombardementen op Joegoslavië er een slordige 40 miljard frank te verdienen is met nieuwe bestellingen. Raython voorziet dat de voorraad Amerikaanse Tomahawk raketten die op Belgrado werden afgevuurd zullen moeten vervangen worden wat niet minder dan 17 miljard frank zal kosten.

■    RIJKSTEN: Volgens het financieel Amerikaanse magazine Forbes ziet de
lijst van de grootste fortuinen in de we reld (in miljarden dollar) er als volgt uit: Bill Gates ( 90 ) – Warren Buffet (36) – Paul Allen ( 30 ) – Steven Balkner 19,5) – Philip Anschutz (16,5) – Michael Dell (16,5) – S. Robert Wultin (15,8) allen uit de Verenigde Staten. Verder: Rins W. Ben Talal (15) Saoudi Arabië – T.K. Albrecht (13,6) Duitsland – en Li Ka shing (12,7) Hong Kong. Ver achteraan wordt de enige Belg genoemd die het met 1,4 miljard dollar ook niet zo slecht doet. Zijn naam? Albert Frère!

■    MERKNAMEN: Doorheen publiciteitsborden, krantenadvertenties films
en in bijzonder T.V.-spots worden ons merknamen van multinationals in het
hoofd geprent. Het Consultancybureau Interbrand heeft de waarde van deze merknamen uitgerekend en er een prijskaartje op geplakt. Ze publiceerde de top van de tien duurste merknamen die allen Amerikaans zijn :

 1. Coca-Cola (3.272 miljard frank )
 2. Microsoft (2.211 miljard frank)
 3. I.B.M.: (1.708 miljard frank)
 4. General Electric (1.306 miljard fran)
 5. Ford ( 1.295 miljard frank)
 6. Disney ( 1.260 miljard frank)
 7. Intal Computer (1.170 miljard frank)
 8. (Mc Donald (1.022 miljard frank)
 9. A.T.& T – telcommunicatie (844 miljard frank)
 10. Marlboro (819 miljard frank)

De eerste niet Amerikaanse merknaam is deze van het Finse telecommunicatiebedrijf Nokia op de elfde plaats. Op de 52ste plaats staat het Nederlandse Heineken maar Belgische merknamen komen in de eerste zestig niet voor.

■    CITIZEN BANK: Uit ethische over wegingen heeft de Canadese Citizen
Bank, een jonge bank uit Vancouver, beslist niet meer te handelen met wa
penfabrieken, sigarettenbedrijven, uit buiters van verplichte arbeid, onder
steuners van autoritaire regimes en firma’s die het milieu vernietigen. Het kan dus ook anders.


■   DE BELANGRIJKSTE WAPENFABRIKANTEN IN DE WERELD (Fusies en opslorpingen hebben op 5 jaar de opstelling gewijzigd).
In miljoen dollar
 1. LOCKHEED Martin (VS)      22,9
 2. Boeing (VS)                            21,9
 3. McDonnel-Douglas (VS)      14,5
 4. Hughes Electronics (VS)      14,2
 5. British Aerospace (GB)        11,3
 6. DASA (Mercedes) (D)          11,2
 7. Raython (VS)                          10,0
 8. Aerospatiale-Matra (Fr)          9,0
 9. Thomson-CSF (Fr) 5,8 10. CEC Marconi (GB)    4,3
 1. BOEING (VS)                       26,2
 2. Lockheed-Martin (VS)      26,2
 3. New B.A.E. (GB)                 19,9
 4. Raython-Hughes (VS)       19,8
 5. Aerospatiale-Matra (Fr.)   13,0
 6. DASA (Mercedes) (D)        9,1
 7. Nortkrop-Grummen (VS)    8,9
 8. Finüecanica (It)                     7,9
 9. Thomson CSC (F)                6,5
 10. General Dynamics (VS)     5,2