Verarmd uranium (VU). Tegenstrijdige berichten?

Wat ervan denken?

Het Internationaal Gerechtshof van Den Haag heeft zich op vraag van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 8 juli 1996 uitgesproken en een algemeen verbod voor kernwapens uitgevaardigd. Voor velen vallen VU wapens onbetwistbaar onder dit verbod. De Franse generaal Galois1 zei reeds in 1995: ‘Het gebruik van dit type wapens zou het absoluut ontkennen betekenen van de regels die door de internationale gemeenschap werden opgesteld...(Het) zou een wettiging geven voor het risico voor radioactieve besmetting’.

Ook bestralingsexperte Rosalie Bertell, voorzitter van het International Institute of Concern for Public Health, en Ramsey Clarck, voormalig justitieminister van de VS, aanzien VU-wapens als wapens die zich bevinden in de twijfelachtige zone of schemerzone, tussen enerzijds conventionele wapens en anderzijds atoomwapens.

Wapenlobby

Copyright © 1997-99, Alliant Techsystems Inc.

De opgeslagen massa kernwapens in de wereld is zeer groot. Elke beperking van kernbewapening sinds de val van de’muur’ is een bedreiging voor de winstmarges van de wapenproducen-ten. Een vlotte doorverkoop van de uraniumresten kan hieraan verhelpen. Zwaar wegende elementen worden gegeerd voor zowel militair als niet militair gebruik. VU als zwaar element wordt gebruikt in o.a. in ‘antitank-munitie’ en als stabilisatoren in vliegtuigvleugels en vliegtuigstaarten, en in de kiel van schepen

De afvalstof VU van nucleair materiaal werd reeds vanaf 1971 ingevoerd bij het produceren van conventionele wapens. Washington had daarom gevraagd en kreeg onmiddellijk zijn zin. De verspreiding ervan was groot2 en inzake militair gebruik werden dan ook reeds veel ervaringen opgedaan.

De Golfoorlog

Irak

9 jaar na het einde van de oorlog blijven de Iraakse artsen een groter aantal leukemieën vaststellen bij kinderen. Een groter aantal foetussen met monsterachtige afwijkingen wordt vastgesteld. Ook zijn er allerhande tumoren en kankers bij volwassenen.

Dokter CoghilP die Iraakse kinderen onderzoekt vindt meer afwijkingen na geboorte sinds de bombardementen door de VS. Westerse wetenschappers wijzen erop dat het verband tussen VU antitankmunitie en de gezondheidsproblemen wel degelijk bestaat want hoe dichter men zich bevindt bij een plaats waar dit neerkwam, hoe hoger het aantal afwijkingen en kankers^.

Blootstelling aan VU leidt tot een verzwakken van het immuunsysteem en dus tot uitgebreide herpesinfecties, aids-achtige ziektebeelden, leukemie, aplastische anemie en andere kankervormen. Meer dan één miljoen stuks antitankmunitie werden afgevuurd in de Golfoorlog en men weet ondertussen dat één enkel partikel VU in een lymfeklier het gehele immuniteitssysteem van de mens kan vernietigen. Siegwart-Horst Günther registreert reeds sinds 1990 de gevolgen van de Golfoorlog voor de bevolking van Irak. Hij vond toxisch en radioactief materiaal in allerhande tuigen en huizen. Hij stelde in 1991 in Irak een totaal onbekende ziekte vast met stoornissen aan nier en lever. Het Golfsyndroom Nooit werden militairen in VS noch in Engeland ingelicht over het in de VS reeds onderzochte gevaar van de ge-Na de oorlog in Koeweit schatten de experten het potentieel toekomstig dodental voor de ganse regio, Irak incluis, op 500.000 mensen. Dr. Hari Sharma van de universiteit van Waterloo in Ontario schat het groter aantal kankergevallen in Irak en bij de veteranen van de Golfoorlog tussen 20.000 en 100.000.

fiche: PGU-14API Armor Piercing Incendiary

Team: 30mm GAU-8 Height(max): 11.416 in. Weight: 1.53 Ib Number Produced: 15M Birth Date: 1976 Muzzle Velocity (nominal): 3325 fps Penetrator Weight: 0.6 Ib Cartridge Case: Aluminum Dispersion (typical): 0.6 x 0.6 mr The PGU-14API has the kinetic energy needed to defeat armor. lts projectile possesses a high-density depleted uranium penetrator and demonstrates the follow-through frag-mentation and pyrophoric effects for maximum effective-ness. Alternative penetrator materials capable of similar high performance are also available. Call 612/931-6000 (or fax 612/931-6654) for additional Information.

De PGU-14 API bezit de nodige kinetische energie om stalen pantsers van tanks te doordringen, zijn projectiel bevat het verarmd uranium met hoge densiteit dat bij het doordringen in het pantser fragmenteert en ontbrandt (pyrophoric effects) zodat maximale effectiviteit

bruikte munitie. Zij vertonen stoornissen die sterk gelijken op degene die bij de Irakezen worden vastgesteld. Zelfs de genetische misvormingen van de Amerikaanse, Britse en Iraakse kinderen vertonen gelijkenissen. Amerikaanse militairen houden toch aan dat er geen verband bestaat met het VU5.

Maar toen in 1991 een Amerikaans munitiedepot in Koeweit vernietigd werd waarbij 3.2 ton VU de lucht inging sprak het Pentagon onmiddellijk van radioactief besmettingsrisico. Het Amerikaanse legercommando vermelde dan wel dat het ‘..brandend VU alfastralen uitzond of sterk radioactieve deeltjes.’

Het geval van 29 Amerikaanse voertuigen die besmet werden met VU op het slachtveld is het noteren waard. 21 (6 tankwagens type Abrams en 15 gevechtsvoertuigen type Bradley) werden door dergelijke munitie doorboord. 15 soldaten werden gedood maar er waren meer dan 60 gekwetsten door VU bevattende wapens.^ 5 Jaar na de feiten werden slechts 30 soldaten gecontroleerd ten tijde van het VU programma dat in MD VA Medical Center van Baltimore werd opgestart. 15 van hen vertoonden nog een hoge graad van radioactiviteit in hun urinestaal.

En wat met de achtergelaten resten uit de Golfoorlog, de testgebieden…

In Kuwait en Saudi-Arabiê werden 600 000 pond VU afgevuurd over een oppervlakte van honderden vierkante mijlen7. De kost om het 152 000 pond VU in het recente Jefferson testgebied in Indiana op te kuisen bedroeg tussen de 4 tot 5 biljoen dollars. Het testgebied was slechts 500 acres8 groot.

En wat te denken over de kost en de risico’s van stockage en verwerking van de duizenden tonnen VU Hexafluoride die in de VS opgestapeld liggen? Het Amerikaans staatscongres heeft aan het Staatsdeparte-ment voor Energie hierover een rapport gevraagd. Is dit de voorraad toekomstig VU voor wapengebruik? Het rapport wil hier voorlopig geen antwoord op geven en houdt de beslissing voor de productie van uraniummetaal in beraad.

Bosnië

Ook hier waren er reeds in november 1996 meldingen over een duizendtal kinderen dat symptomen vertoonde die op het Golfsyndroom leken. De Bosnische pers maakte ook melding van een dramatische stijging van aantal leukemie-patiënten, kankergevallen en ook misvormde kalveren. Onderzoek van nucleaire diensten in Vinca vermeldden een band met radioactieve straling door VU-projectielen bij de NAVO-bombardementen

Tijdens en na Kosovo

We staan dus vandaag in 1999 met de risico’s op termijn van de ondernomen bombardementen op Joegoslavië. De A10-vliegtuigen die de VS onder NAVO-commando inzetten waren in staat 234 kilo verarmd uranium te verspreiden per minuut. Ze deden dat gedurende 2.000 uur of 2.000×60 minuten. Rekening houdend met al de vorige gegevens, schat de onderzoeker Dr. Coghill dat in de komende jaren in Kosovo 10.000 extra kankerdoden kunnen verwacht worden. De Finse professor klinische biologie en isotopengeneeskunde Esko Lansimies wees daarenboven op de enorm lange afbraaktijd van verarmd uranium. De afbraak duurt immers zo’n 4,6 miljard jaar. De nevenwerkingen blijven daarenboven niet beperkt tot één staat en zoals voor andere ecologische schade dienen omliggende gebieden en de ganse benedenwaartse loop van de Donau voor het WWF als rampgebied beschouwd te worden.

Dit motiveert mij om aan de opdrachtgevers van de NAVO te vragen wat het nut is van een tussenkomst waarbij volgens hun eigen doelstellingen ‘Kosovo van de Serviërs bevrijd werd’, wanneer het definitief onbewoonbaar gemaakt wordt door de aanwezigheid van uranium!

Jean Pierre Everaert 29 augustus 1999