ATTAC

We maakten in ons vorig nummer bekend dat op 24, 25 en 26 juni te Parijs een internationale ontmoeting zou plaats hebben rond de doelstellingen van ATTAC.

Deze bijeenkomst werd een succes. Er namen 1.200 personen aan deel die 70 nationaliteiten vertegenwoordigden. In de universiteit van Saint-Denis gingen in tientallen zalen commissievergaderingen door. Met als thema “Een andere wereld is mogelijk” stapten de deelnemers eveneens op in een korte betoging.

Als besluit van de internationale ontmoeting werd een tekst opgesteld waarin de belangrijke economische, financiële en ecologische problemen werden onderstreept. We houden deze tekst (in het Frans) ter beschikking van de belanghebbenden. ATTAC voorziet de organisatie van een internationale petitiecampagne voor een belasting op de speculatieve kapitalen (Tobintaks). Gezien de Finse regering, die nu voorzitter is van de Europese Unie, zich eveneens uitgesproken heeft voor het principe van een Tobintaks, zal deze petitiecampagne voor Europa van groot belang zijn. Voort zal geijverd worden voor de afschaffing van de belastingparadijzen de opheffing van het bankgeheim, een vermogensbelasting en de oprichting van een Internationaal Tribunaal voor de beoordeling van de internationale

corruptie en belastingsontduikking. De mogelijkheid wordt eveneens overwogen om volgend jaar te Brussel of Luxemburg, rond hogergenoemde punten, een massamanifestatie te organiseren.

ATTAC zal eveneens zijn medewerking verlenen aan een Zuid-Zuid ontmoeting die zal plaats hebben in Johannesburg (Zuid-Afrika) van 18 tot 20 november 1999.

De opheffing van de schulden van de ontwikkelingslanden zal een van de belangrijkste onderwerpen zijn van deze conferentie, (ads)

De organisatie ATTAC (zie ook VREDE nr. 338) die pas een jaar geleden werd gesticht telt alleen in Frankrijk reeds 11.000 leden en rond de 120 lokale comités (waaronder een in het parlement met 80 volksvertegenwoordigers) Organisaties van ATTAC werden eveneens opgericht of zijn in vorming in volgende landen: Duitsland, Argentinië, Oostenrijk, Brazillië, Spanje, Italië, België (o;a. in de schoot van de Europese instellingen) Griekenland, Ierland, Luxemburg, Marokko, Noorwegen, Portugal, Rusland, Senegal, Quebec enz.

Voor bijkomende inlichtingen: http://ATTAC-Org Fax: (01) 43362626. Zie ook in “Le Monde Diplomatique” (aug. 1999) het artikel van de voorzitter van ATTAC, Bernard Cassin, over de Tobin Tax. (ads).