Bedenkingen rond de oorlog in Kosovo

Het kan niet anders of elk gezond denkend mens, ook in het Westen, moet zich toch stilaan bepaalde bedenkingen gaan maken in verband met poli
tiek en militair gebeuren rond de zaak Kosovo.

Laat ons nuchter gaan denken en koelboeldig en zo objectief mogelijk de militaire interventie van de NATO benaderen.Dit zonder ons te laten brainwashen door de oorlogspropaganda in onze media. Want zowel op VRT als VTM krijgen wij hoofdzakelijk militaire en politieke informatie opgesolferd door de Amerikaanse generaal Wesley Clark, samen met het relaas van de eerder cynische en zelfvoldane NATO-woordvoerder Jamie Shea. Deze laatste heeft er het handje van weg om de meest gruwelijke evenementen en de dagelijkse bombardementen op Joegoslavië te commentariëren met een lachend gezicht, vrolijk tintelende ogen, juist alsof het hier over een grappig en gezellig praatje gaat.

Als wij ons losrukken van die dagelijkse propaganda, made in the USA, dan komen wij inderdaad tot een reeks bedenkingen.

(1) Gaat  het  hier  over  een reële humanitaire interventie volgens internationaal-rechterlijke gebruiken? Dit is op zijn minst twijfelachtig.  Gewezen  minister van       justitie      Stefaan Declercq laat er geen twijfel over bestaan: “De militaire   interventie  van   de NAVO is een gevaarlijk precedent. Voor de tweede maal op enkele maanden       tijd       werd       de Veiligheidsraad van de Verenigde      (3) Naties  bewust  buitenspel  gezet door   de   Verenigde   Staten   en Groot-Brittannië.  Bovendien  blijkt uit alles dat de interventie op zich belangrijker wordt geacht dan het effect ervan voor het oplossen van het conflict in Kosovo”. Ook Eric Suy,  professor volkerenrecht aan de KUL en gewezen UNO-ambtenaar, verklaart zeer pertinent dat de Verenigde Staten de Verenigde Naties buitenspel hebben geplaatst.
De brutaliteiten van de Servische militaire en paramilitaire elementen zullen we zeker niet minimaliseren. Het spreekt vanzelf dat wij ze met klem veroordelen. Doch alleen de Serven gewelddaden verwijten lijkt mij echter zeer eenzijdig, want ook de Kosovaren, met name de terroristen van de UCK, maken zich schuldig aan wreedheden. De dubbele moraal van de NATO, die met twee maten en gewichten meet, kan niet ontkend worden; Waarom komt de NATO tussen in een zuiver binnenlands conflict in Joegoslavië? Waarom dan niet in Turkije (ten aanzien van de Koerden), in Ruanda, Zuid-Soedan, Oost-Timor, Tibet, Algerije, in de bloedige dictaturen in Latijns-Amerika?

Wereldwijd zijn er 45 perfect vergelijkbare conflicten aan de gang. Daar wordt er niet opgetreden, omdat de VSA er geen geopolitieke of economische belangen hebben. Dus blijken ze er wel te hebben in de Balkan.

Wij hebben allemaal te doen met het ellendig lot van de Kosovaarse vluchtelingen. Wij stellen echter vast dat Artsen zonder Grenzen niet bereid is om hulp te bieden aan de vluchtelingen die ondergebracht zijn in kampen geleid door NATO-troepen. Zij vinden terecht dat de neutraliteit van die kampen niet gewaarborgd is en dit een groot gevaar inhoudt voor de vluchtelingen. Alleen met “blauwhelmen” wil deze wereldwijd gewaardeerde artsenorganisatie samenwerken. Dit zou voor ons toch een signaal moeten zijn. Wordt door het zenden van een nieuw contingent van 8000 soldaten, waarvan 650 Belgische para’s, hier de zogenaamde humanitaire actie van de alliantie niet misbruikt om de grond-oorlog tegen Servië voor te bereiden,

(5) Heeft Europa niet eens temeer eens kans gemist om zich onafhankelijk op te stellen ten overstaan van de Verenigde Staten? Heeft Europa wel voldoende gedaan om los van de VSA een actieve en preventieve vredespolitiek te voeren in dit deel van de Balkan? Heeft Europa aan de diplomatie wel volle kansen gegeven om het conflict vreedzaam op te lossen?

Wij zouden zo verder kunnen gaan, maar uiteindelijk vragen wij ons, samen met de Nederlandse oud-minister Marcel Van Dam, af of de hele Balkanbevolking niet beter af was geweest als het Westen zich er nooit had mee bemoeid.

Alfons Laridon