België in de wereld

In deze rubriek brengen we u in telegramstijl informatie over standpunten van ons land in verband met internationale politiek, nieuws over gebeurtenissen waar België of Belgen bij betrokken zijn, of over een bepaald optreden van ons land op de internationale scène.

Atoomwapens I

Het Internationaal Gerechtshof verklaarde op 8 juli 1996 dat alle staten verplicht onderhandelingen moeten aangaan voorzien in art VI (over atoomontwapening) van het non-prolifera-tieverdag (NPT) én deze tot een goede moeten brengen.

Hierover geïnterpelleerd zegt minister Derycke dat België tenvolle artikel VI van het NPT steunt en voor een concrete uitvoering ervan pleit in de verschillende internationale fora. “Ons land verleent steeds aanmoedigende steun aan de inspanningen van de kernmogendheden om de START-on-derhandelingen verder te zetten en hoopt dat deze onderhandelingen op termijn mogen uitmonden in multilaterale negociaties om tot een wereldwijd verbod op nucleaire wapens te komen. Het is echter nu nog te vroeg om een initiatief te nemen om multilaterale negociaties op te starten. Een dergelijke onderhandeling heeft immers maar zin als alle nucleaire staten bereid zijn hieraan deel te nemen en dit is nu nog niet het geval. Tot dat ogenblik is het voor België essentieeel om een dubbele aanpak te hebben, met name werken naar een nucleaire ontwapening toe zoals hierboven uiteengezet en terzelf-dertijd voorzien in de veiligheid van ons grondgebied.”

Atoomwapens II

België stemde in de V.N. tegen een resolutie van Maleisië in verband met atoomontwapening omdat “deze een misleidende en selectieve weergave van het advies van het Internationaal Gerechtshof geeft”. België onthield zich inzake de resolutie over de introductie van een nieuwe nucleaire ontwapeningsagenda van Zweden, Ierland, Mexico,    Brazilië,    Egypte,    Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. België onderhandelde met de initiatiefnemers een aantal aanpassingen. “De aanpassing ging echter niet ver genoeg om in een positieve houding van België te resulteren wegens te snelle (en daardoor onrealistische) multilateralisering, de introductie van êe?fhTëuwê(Jategorie landen (niet voorzien in het NPT) en NAVO-verbintenissen. De positieve punten van deze resolutie konden niet genoeg doorwegen zijnde de oproep tot toetreding tot het Teststopverdrag (CTBT) en het Non-proliferatieverdrag (NPT), de nadruk op verantwoordelijkheid van de nucleaire staten, de samenwerking met het Atoomagentschap, het belang van de nucleaire wa-penvrije zones, alsook de aanmaning aan de proliferators om elk programma met betrekking tot nucleaire wapens stop te zetten”, aldus minister Derycke.

Wapenaankopen

Belgisch leger koopt onbemande vliegtuigjes bij de Israëlische Aircraft Industries (IAI), ter waarde van 2,5 miljard BE Verder wil men snel beslissen over een derde generatie antitankwapens voor een som van zowat 6 miljard.

“IAI werd door Shimon Peres in 1953 opgericht en is sedert de jaren 71 gelieerd met Mc Donnel Douglas en Boeing. IAI heeft altijd een sleutelrol gespeeld in de bewapening van de racistische regering in Zuid-Afrika en was ook de spil in de wapenleveringen aan de Latijns-Amerikaanse militaire regimes : de militaire junta’s van Chili en Argentinië, Nicaragua onder Somoza, Paraguay onder Stroessner”, aldus het Vlaams Palestina Komitee en Oxfam-solidariteit.

Wapendoorvoer

De militaire radio-installaties die in augustus op de luchthaven van Oostende waren in beslag genomen, werden in de week van 25 oktober teruggestuurd naar de Franse afzender. Deze 4 ton communicatiemateriaal waren bedoeld voor een Ethiopische rebellengroep. De inbeslagname geschiedde omdat de exportvergunningen niet in regel bleken te zijn. Het ging om ongeveer 50 miljoen frank. Dit was

de derde inbeslagname van militair materiaal op de luchthaven van Oostende: voordien werden uniformen en tweedehandsvoertuigen onderschept door de douane.

Wapenexporten

Het jaarlijks verslag aan het parlement over de Belgische wapenhandel is bekend geraakt.

De export is in 1997 verder gedaald. In 1993 voerde België voor 11. 984 miljard BF uit, 1994 voor 11,402 miljard, in 1995 voor 8,230, in 1996 voor 8,180 en nu voor 7,460 miljard. Zoals de vorige jaren  is de grootste afnemer Saudi-Arabië met 3.413.298.000 BF. Andere belangrijke klanten zijn: Groot-Brittannië (833.624.000), USA (577.353.000), Frankrijk (368.729.000), Canada (218.808.000), Italië (191.641.000), Duitsland (120.121.000), Brazilië (227.995.000), Verenigde Arabische Emiraten (137.973.000), Thailand (131.125.000), Marokko (114.451.000), Nieuw-Zeeland(112.045.000), Australië (111.496.000) en Koeweit (109.957.000). Turkije    was    dit    jaar    goed    voor 22.897.000 BF wapenexporten, Mexico voor    26.157.000,    Indonesië    voor 53.086.000.

Irak

“17 december 1998 De Minister van Buitenlandse Zaken, Dhr Erik Derycke, neemt akte van de Amerikaans-Britse aanval tegen Irak en betreurt dat de militaire optie de bovenhand gehaald heeft en herinnert er aan dat België steeds de voorkeur gaf aan het zoeken van onderhandelde oplossingen in het kader van de Verenigde Naties.

De minister is echter van oordeel dat deze actie onvermijdelijk leek gezien het voortdurend dubbelzinnige gedrag van Irak en het niet respecteren van haar verbintenissen die aan de oorsprong liggen van de crisis en waarvan eens te meer de burgerbevolking het slachtoffer dreigt te worden.”