Belgische Begroting 2000

Ontwikkelingssamenwerking

Er wordt een verhoging voorzien van 1 miljard 710,5 miljoen zodat het totaal voor 2000 is vastgesteld op 24,4 miljard. Daarnaast komt er een bedrag van 800 miljoen voor schuldherschikking. België zat in 1999 op een niveau van 0,37% van het BNP aan ontwikkelingsgelden, voor 2000 wordt 0,385%. Het NCOS, de Vlaamse koepel van de derdewereldbeweging, is niet direct laaiend enthousiast: “Een eenvoudige berekening leert dus dat we nog 22 jaar regering-Verhofstadt voor de boeg hebben voordat de 0,7-norm behaald wordt.”

Defensie

Hier wordt de jaarlijks indexatie van de begrotingsmiddelen aanvaard. Voor het jaar 2000 wordt het budget op 99,6 miljard vastgesteld, en wordt er voorzien in een aparte enveloppe voor humanitaire operatie van 1,4 miljard. De sectie personeelskosten wordt met 1 miljard 222,8 miljoen verhoogd naar een totaal van 59 miljard 121,4 miljoen. De werkingskosten stijgen met 284,8 miljoen en belopen in totaal 24 miljard 15,6 miljoen. De investeringen in wederuitrusting en infrastructuur bedragen 16 miljard 711,5 miljoen, d.i. 297,4 miljoen meer dan vorig jaar.

Op dit vlak was er een opmerkelijke uitspraak van Defensieminister Flahaut naar aanleiding van de NAVO-bijeenkomst in Toronto (Canada) van 22 september ’99. “We moeten de tijd nemen voor pedagogische inspanningen om de publieke opinie ervan te overtuigen dat het “initiatief voor defensiecapaciteit” (IDC) van de NAVO werkelijk nodig is.” Dit IDC werd reeds in Washington tijdens het verjaardagsfeestje eind april afgesproken om de slagkracht van de NAVO-legers en hun interoperabiliteit te verhogen. Daartoe moet de technologische kloof tussen de VS en de Europeanen worden gedicht. Dit IDC moet het einde van de “vredesdividenden” van midden de jaren ’90 definitief tot het verleden doen behoren.

Eind september keurde de ministerraad een meerjarige  overeenkomst goed voor de modernisering van de Leopard-tanks. Het gaat meer bepaald om de herstelling van het vuurleidingssysteem en de vervanging van de in-stellingsmechanismes door computers. Het contract wordt afgesloten met de firma SABCA.

Tweedehandsverkoop

Opbrengsten uit verkoop van surplus materiaal blijven voor het leger en ver hogen dus de beschikbare fondsen. Intussen onderhandelt het Belgisch leger met Jordanië om een belangrijke tweedehandsverkoop van legermaterieel te realiseren. Het zou gaan om 54 Gepard-tanks (technologisch luchtafweergeschut gemonteerd op Leopard-onderstel), 146 lichte verkenningspantservoertuigen CVR-T, tussen de 200 en 400 vrachtwagens MAN, en nog een aantal camionetten Unimog.

Persmededeling 14 oktober ’99

Nieuwe regering zorgt voor grootste stijging militair defensie-budget van dit decennium

Voor het eerst sinds haar ontstaan plant België om meer dan 100 miljard fr. uit te geven aan militaire defensie. Het Forum voor Vredesaetie en Vrede vzw zijn verontwaardigd over de blinde verspilling van gemeenschapsgeld aan een nutteloos militair apparaat.

Militaire defensie was een luik waar tijdens de regeringsonderhandelingen angstvallig werd over gezwegen. Vandaag is duidelijk geworden dat de regering is gezwicht voor de NAVO-druk die 3 % stijging eist van de militaire budgetten. Onder het mom van een indexering ( + 1,8 miljard fr.) en een aparte enveloppe van 1,4 miljard fr. voor ‘humanitaire’ operaties, probeert de regering te verdoezelen dat het gaat om de grootste stijging van het defensiebudget dit decennium. In totaal gaat het om een verhoging van 3,2 miljard.

Het Forum voor Vredesactie en Vrede vzw betreuren dat er geen lessen getrokken worden uit het verleden. De regering onderschrijft hiermee het rampzalige militair interventtebeleid, zoals voorzien in het Nieuw Strategisch Concept van de NAVO zoals toegepast in Kosovo. Ze ondersteunt bovendien blindelings de militarisering van het veiligheidsbeleid van de EU.

Militaire interventies hebben nog nooit geleid tot oplossingen van conflicten, integendeel, Miiitaire interventies pakken de oorzaken van geweld niet aan, De oplossingen die men opdringt met de macht van de militaire dominantie dienen vaak andere agenda’s.

Het antwoord op economische achteruitgang en ongelijkheid kan geen uitbouw zijn van een high-tech-leger, maar veeleer een verantwoorde en eerlijke handelspolitiek die onrechtvaardige marktmechanismen aanpakt. Het antwoord op etnische spanningen heet niet ‘peacekeeping force’, maar veeleer samenlevingsopbouw, interculturele contacten en dialoog bevorderende maatregelen.

Er is duidelijk een onwil aanwezig om de werkelijke oorzaken van conflicten aan te pakken. Dat blijkt ook uit het feit dat de verhoging van het budget voor internationale samenwerking slechts de helft bedraagt van die van het militaire defensiebudget.