De gesmoorde Indiaanse stem

De situatie van de oudste politieke gevangene van de Verenigde Staten is nog verslechterd. Dit verklaarde de woordvoerder Bobby Castillo te Parijs. Het betreft Leonard Peltier, een organisator van de “American Indian Movement”.

In 1972 werd er een mars ingericht naar Washington, waarvan Leonard Peltier één der medeorganisators was. Men vroeg respect voor de verdragen die een einde maakten aan de bezetting van het “Bureau voor Indiaanse Zaken”. Leonard Peltier werd toen door FBI-agenten opgepakt en na 5 maanden opsluiting vrijgesproken. In februari 1973 beantwoordde hij een oproep om Pine Ridge te bezetten. Dit dorp is het symbool voor de afslachting van 300 Indianen in 1890. Men ging er protesteren tegen de corruptie en de willekeur. Dit werd beantwoord met een regime van terreur in dit Indiaanse reservaat. Agressie en doodslag tegen de inwoners was dagelijkse kost. In 1975 bevond Leonard Peltier zich bij de leden van de “American Indian Movement” die hulp verleenden aan de Indiaanse bewoners. Zij worden verdacht van de moord op 2 FBI-agenten, die tijdens de hogergenoemde manifestatie plaats vond. De internationale woordvoerder van Peltier, Bobby Castillo, die onlangs in Parijs werd uitgenodigd door het “Comité voor hulp aan de Amerikaanse Indianen”, deelde het volgende mee: “Tijdens de terreur-campagne werden meer dan 60 leden van de “American Indian Movement” gedood in het reservaat. Dit gebeurde door doodseskaders. Men greep elke gelegenheid om geweld te plegen. Uiteraard ook de dood van die twee agenten. Drie mannen werden van die moord beschuldigd: Bob Robideau, Dino Butler en Leonard Peltier. De twee eersten werden vrijgesproken op grond van wettige zelfverdediging. Laatstgenoemde week uit naar Canada, maar werd uitgeleverd wegens het bezit van vervalste documenten. Leonard Peltier werd in 1976 tot levenslang veroordeeld. Joe Stunz, ook een lid van de Indiaanse Beweging, werd tijdens de schermutselingen te Pine Ridge gedood. Er volgde helemaal geen onderzoek, begrijpe wie kan !

Leonard Peltier is nu de oudste politieke gevangene met 23 jaar cel

Zijn verdedigers, zijn steuncomité en talrijke personen slaagden er niet in om hem vrij te krijgen. In 1994 kreeg hij de steun van het Europees parlement dat een resolutie naar president Clinton stuurde.

Ook in 1997 bleef het Belgisch parlement niet achterwege, evenals het Italiaanse.

55 leden van het Amerikaans Congres en honderden parlementairen wereldwijd, Nelson Mandela, Desmond Tutu, Jesse Jackson, de Dalaï Lama, moeder Teresa, Rigoberta Menchu, Robert Redford en nog vele anderen vroegen zijn vrijlating. Daaronder Ramsey Clark, oud-minister van justitie, die zich opwerpt als de belangrijkste verdediger van Peltier.

Clark verklaarde dat de regering geen enkel bewijs heeft gevonden van schuld. Ook Lynn Crooks, de procureur die tijdens de hoorzitting van de commissie de voorwaardelijke vrijlating vroeg, verklaarde het volgende: “De regering kan niet bewijzen dat Peltier schuldig is aan de moord op die twee agenten, maar er moest toch iemand voor boeten!” De FBI wil zijn gevangene niet lossen. Tijdens die hoorzitting kreeg de advocaat van Peltier het woord niet. Crooks wordt nu vervolgd! Reeds in juni 1992 stuurde Gerald Heane, een oud-rechter van het achtste beroepshof, een gratieverzoek naar Bush. Ook in 1993 werd er reeds een gratieverzoek gedaan aan Clinton, die de zaak nog altijd bestudeert! Het is overduidelijk dat de Amerikaanse regering en het FBI willen dat Peltier in de gevangenis sterft… Gelukkig maar dat hij er de moed niet bij verliest. “Mijn enigste misdaad is geweldloos te hebben gestreden voor mijn volk”. De documentaire van Michael Apted, geproduceerd en gecommentarieerd door Robert Redford draagt als titel “Incident in Oglala”. Op 10 december ’98 is het vijftig jaar geleden dat de “Internationale Verklaring van de Rechten van de Mens” werd onderschreven, ook door de Verenigde Staten. Deze documentaire komt dan ook ten gepaste tijde. Werk voor “Amnesty International”? Laat ons hopen!

René Van Nerum naar Gerard Raffort