Munia Abu Jamal door executie bedreigd

Het beroep van de advocaten van Munia Abu Jamal bij het Opperste Gerechtshof van Pennsylvanië werd verworpen. Ter dood veroordeeld in 1982 als gevolg van een vuurgevecht in december 1981, waarbij een politieman werd gedood en Munia zwaar gewond werd. De zwarte journalist kreeg echter nooit een eerlijk proces. Geen enkel rechtstreekse getuige werd ooit geciteerd. De belangrijkste indiscrete getuigen trokken later hun verklaringen in. Het enige “bewijs” – door de politie twee maanden na de feiten aangebracht – zou de verklaring geweest zijn van Munia zelf bij zijn aankomst in de urgentiediensten van het ziekenhuis. Nochtans is uit het register van de politie voor die decemberdag in 1981 gebleken dat geen enkele verklaring werd afgelegd. Erger nog, de kogel die de politieman heeft vermoord was van een kaliber 45, terwijl het pistool van Munia (wettelijk toegelaten omdat hij een taxibestuurder was) van het kaliber 38 is. Nooit werd een ballistisch onderzoek gedaan naar de door de advocaten aangebrachte feiten, die door het Opperste Gerechtshof niet geloofwaardig genoemd werden. Van deze verkozen instantie maakt Ron Castille, een man die justitie- en politie apparaat in Philadelphia controleert, deel uit. Door de politieorganisatie “Fraternel Order of Police” werd hij de man van het jaar genoemd. Op het laatste, maar ook op voorgaande, proces tegen Munia waren talrijke politiemannen aanwezig die een t-shirt met opschrift: “Munia moet dood” droegen.

Hierbij komt nog dat de republikeinse gouverneur, Tom Ridge, tijdens de laatste verkiezingen aan zijn kiezers beloofde Munia Abu Jamal te zullen terecht-stellen. Er blijft nog slechts een sprankeitje hoop. De advocaten van Munia hebben zich tot het Federaal Opperste Gerechtshof gericht. Sinds de ondertekening door president Clinton van de wet op de “effectieve toepassing van de doodstraf” kan deze instantie echter niet ten gronde oordelen. De internationale openbare opinie moet dus, zoals reeds verschillende personaliteiten en parlementen hebben gdaan met kracht de herziening eisen van het proces van Munia Abu Jamal en de opschorting van de doodstraf.

(ads)