Enquête over NAVO-acties bij 68 staten

Slechts minderheid steunt volop het NAVO-optreden

De PDS-fractie van de Duitse Bundestag heeft een enquête gehouden over de NAVO-acties in de Balkan bij 140 ambassades die vertegenwoordigd zijn in de Bondsrepubliek. Bijna de helft, namelijk 68 ambassades hebben een antwoord teruggestuurd. Daaruit blijkt dat er helemaal geen eensgezindheid bestaat over het NAVO-optreden.

Nog niet de helft, namelijk 27 landen, zou volgens de rondvraag de NAVO-oorlog steunen. 13 landen waren absoluut gekant tegen tegen het NAVO-optreden en 28 staten oefenden zware kritiek uit op het feit dat de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad werden buitengesloten.

De meerderheid van de landen verlangt een regeling die aan de Kosovo-Albanezen een zekere graad van autonomie verleent, maar is tegelijk voorstander van het behoud van de territoriale integriteit van Joegoslavië.

Zelfs bij de NAVO-lidstaten zijn kleine verschillen waar te nemen. Zo willen Luxemburg en Frankrijk een grotere betrokkenheid van de VN in het zoeken naar een oplossing. Griekenland neemt niet deel aan deze militaire aanvallen, maar veroordeelt tegelijk de etnische zuiveringen in Kosovo.

Vanuit de GOS-staten (ex. Sovjet-Unie) komt een duidelijk afkeer voor deze NAVO-oorlog. De reacties variëren van een duidelijke veroordeling, tot het afkeuren van militair geweld tegen een soevereine staat zonder toestemming van de VN.

De Baltische staten ondersteunen de NAVO-actie onvoorwaardelijk. Deze staten staan in de wachtrij voor toetreding tot de NAVO (en de EU).

Uit de antwoorden van de islamitische staten blijkt dat ze bezorgd zijn over het lot van de bevolking in Kosovo. Maar ze verlangen ook een vreedzame oplossing van het probleem. Iran verwerpt de NAVO-aanvallen maar vraagt gelijktijdig een grote autonomie voor Kosovo.

De Aziatische-staten die op de vragen geantwoord hebben, verwachten ook een niet-militaire oplossing en zijn voorstander van een grotere betrokkenheid van de VN.

China is tegen de NAVO-aanvallen. De Chinese ambassade in Belgrado werd enkele weken terug zwaar beschadigd tijdens één van de NAVO-acties

Ook in Latijns-Amerika is er kritiek op de militaire inzet van de NAVO. De zg. RIO-groep is gekant tegen het optreden van de NAVO en is van oordeel dat de NAVO een inbreuk pleegt op het VN-charta artikel 53 – alinea 1 – en artikel 54.

De meeste landen uit de Derde Wereld nemen een zeer kritische houding aan tegenover het NAVO-optreden. Ze vrezen dat in de toekomst de verdediging van de mensenrechten, door de NAVO misbruikt zal worden als voorwendsel om zich in interne aangelegenheden van andere staten te mengen. In de ogen van de grote meerderheid van deze landen heeft alleen de VN-Veiligheidsraad het recht vast te stellen dat de wereldvrede bedreigd wordt; hij alleen kan besluiten om de nodige dwangmaatregelen uit te vaardigen (fameuze art. 53 lid 1).

AU

Bron : Zeitung gegen den Krieg nr. 3 april & mei 1999