Internationale Vrouwendag Vrouwen van Hier en van Ginder

Vrede vzw organiseert:

STUDIEDAG OVER RECHTS- & ARBEIDSMARKTPOSITIE IN BELGIË

In samenwerking met het vakgebied Niet-Westers recht en het vakgebied Internationaal Privaatrecht (UG) Gentse Turkse Vrouwenvereniging, Socialistische Vrouwen Gent, Stedelijk Integratiecentrum Gent

Op vrijdag 26 maart 1999 van 9u tot 18u KUC- Kortrijksepoortstraat 254 – 9000 Gent

Marokkaanse en Turkse allochtone vrouwen ondervinden in de Belgische samenleving, ondanks de grondwettelijke bepaling van gelijkheid van seksen, nog heel wat discriminaties.

Allochtone vrouwen cumuleren als het ware de gevolgen van benadeelde groepen. Zij verkrijgen amper, of heel moeizaam dezelfde kansen als autochtonen en moeten daarenboven nog eens opboksen tegen vooroordelen binnen de eigen en de Belgische gemeenschap.

Wij zijn van mening dat allochtone vrouwen zelf hun keuze naar integratie en emancipatie kunnen waarmaken. De hindernissen op vlak van persoonlijk juridisch statuut en beroepsopleiding zijn er echter de oorzaak van dat zij minder kansen hebben om een eigen invalshoek voor zichzelf en hun dochters waar te maken.

De studiedag is opgebouwd in drie luiken. Tijdens het eerste luik zullen prof. Beke, Jinske Verhellen en Nick Vanderscheuren, medewerkers van de Universiteit Gent, vakgroep Niet-Westers Recht en vakgroep Internationaal Privaatrecht en Rahja Slaoui, een uiteenzetting geven omtrent het huwelijk en de Islam, het internationaal privaatrecht en verblijfsrecht i.v.m. huwelijk in België.

Gezien het belang van arbeid vandaag de dag, zal tijdens het colloquium ook stil gestaan worden bij de arbeidsmarktpositie van allochtone vrouwen.

In dit panel zullen aanwezig zijn: Saïda Sakali, Lief Vandervoort,   Veerle Vermeulen (vev), Myriam Verlinde (ABVV), Kries Rondelez (VDAB), dhr. Vander Gehucht (PMS).

Het geheel wordt afgesloten met een politiek debat waarin wij het publiek de kans geven hun vragen te stellen naar een vertegenwoordigster van elke democratische partij. Zullen aanwezig zijn Meriem Kacar, Annemie Neyts, Nelly Maes.

U bent van harte welkom, inkom is gratis. Voor meer inlichtingen en informatie, tel. Vrede vzw (09) 233 46 88.
Contactpersoon: Marie-Jeanne Vanmol, Sigrid Eggermont.