Hulpactie voor het kinderhospitaal “William Soler”, Havana

Reeds tientallen jaren organiseert de VS een onmenselijke criminele boycot en economische blokkade tegen Cuba. De ganse bevolking wordt daardoor getroffen, maar in het bijzonder de kinderen. Cuba is diep en in hoogste nood gekomen voor bepaalde speciale medicijnen en medische apparatuur. Daarom start onze vredesbeweging een hulpactie ten voordele van het kinderhospitaal “William Soler – Havana” waar de dochter van Che, de legendarische vrijheidsstrijder, Dr. Aleida Guevara op de astma-afdeling de patiëntjes verzorgt. William Soler was een jonge knaap die door de aanhangers van dictator Batista werd gedood. Direct na de zegevierende intocht in Havana van Fidel Castro en Che Guevara, kreeg het hospitaal van de wijk Boyeros, even buiten het stadscentrum, de naam van de jonge held “William Soler”. Chip Beek, uit de VS, journalist-fotograaf en cartoonist, tekende speciaal voor VREDE een postkaart die wij te koop aanbieden. Ik leerde Chip kennen in Havana tijdens de 1ste Wereldontmoeting van Oorlogscorrespondenten. Van hem kunt u hiernaast het artikel lezen “Waartoe een embargo?”.

Onze lezers kunnen actief onze hulpactie steunen door de postkaarten te kopen, door meerdere exemplaren te bestellen en te koop aan te bieden in hun directe omgeving en vriendenkring. Men kon ook een geldelijke bijdrage storten op de rekening van Vrede 000-0956015-80 met vermelding “William Soler”. Met de ingezamelde gelden schaffen wij de hoogstnodige geneesmiddelen aan die wij in de kortst mogelijke tijd zullen overhandigen aan Dr Aleida Guevara en haar doktersteam in het hospitaal. Wij zijn er zeker van dat deze oproep tot konkrete en directe hulp zal leiden, en dat de lezers met het gekende enthousiasme hun solidariteit zullen betuigen. Alvast reeds onze welgemeende dank.

Michel Vanderborght

Kom maar aan land… de paus Is hier al

Ponga sus pies en tierrafirme… . et Papa ya estuvo por aqui

De nu bijna 40 jaar durende boycot van de U.S.A. tegenover Cuba, heeft zeer zware gevolgen voor de bevolking en in het bijzonder voor de volksgezondheid. Deze steunkaart wordt verkocht om hulp te bieden aan het kinderhospitaal “William Soler” Havana, waar Aleida Guevara, dochter van “Che”, arts is. De tekening werd speciaal voor onze vereniging ontworpen door “Chip” Beek, Combat Artist uit de U.S.A.

Steuncampagne gevoerd door Vrede vzw

Galgenberg 29, 9000 Gent prk 000-0956015-80