MEER GELD VOOR DE CIA

In maart 1998 werd gezegd dat het totaal budget voor de inlichtingendiensten 26,7 miljard US dollar zou bedragen. Het gaat hier om 13 diensten, waaronder de twee slokoppen: National Security Agency (die alle internationale communicaties nagaat) en de National Reconaissance Office (die de spionnage-satellieten beheren). De CIA zelf zou goed zijn voor zowat 3 miljard dollar. De verdeling van het totale budget over de verschillende agentschappen is geheim. Voor 1999 is er een verhoging voorzien van bijna twee miljard dollar, zodat het totaal de 29 miljard dollar benadert, te vergelijken met de koude-oorlogstijden. Waarnemers vragen zich af waar al dat geld moet voor dienen. Tijdens de koude oorlog werd tweederden van het spionnagebudget besteed aan de Sovjetunie. Is er echt nog zoveel nodig om het terrorisme te bekampen, nieuwe satellieten te ontwikkelen en nieuw personeel aan te werven?