Michelin

Eerste trimester 1999 -12 miljard B.fr. winst (+17,3 %) maar… 7500 afdankingen gepland

Identiteitskaart van Michelin Michelin is aanwezig in 170 landen. De groep bezit 80 productiebedrijven in 19 landen waarvan 47 in Europa, 22 in Noord-Amerika, 4 in Zuid-Amerika, 7 in Azië en 2 in Afrika. Het bezit eveneens 6 eigen rubberplantages in Brazilië en Nigeria. In totaal werken 120.000 personen in de Michelin bedrijven. Deze staan in voor het maken van 12 soorten types van banden, wielen, 70.000 wegenkaarten en gidsen. Het bedrijf bezet 18,3 procent van de wereldmarkten en heeft een za-kencijfer van bij de 500 miljard B.fr. Michelin dankt arbeiders af in Europa maar gaat 60 miljard B.fr investeren in een bedrijf in de Verenigde Staten (1.600 nieuwe werkplaatsen) waar het een zakencijfer heeft van 170 miljard. Michelin is een van die grote economische groepen die in Frankrijk weigert de 35 uur week in te voeren en blijft bij de optie voor een continuwerkweek zeven dagen op de zeven waaraan de werknemers zich maar moeten aanpassen.
De strijd voor de tweede plaats
Marktaandelen van tie groepen

Het gaat van kwaad tot erger. De recente door Michelin bekend gemaakte gegevens bevestigen wat we bestendig in VREDE onderstrepen. De brutaliteit van de bonzen uit de economische en financiële wereld kent geen grenzen meer. Michelin die op wereldvlak de derde plaats inneemt van de bandenfabrikanten wil nieuwe markten veroveren om zijn plaats te versterken. Terzelfertijd moet de productie opgedreven worden en moet het aantal werkplaatsen verminderen.

Tien jaar geleden telde Michelin in Frankrijk nog 23.000 werknemers. Stelselmatig werden het aantal werkplaatsen verminderd: 3.110 in 1983, 4993 in 1985, 2196 in 1989, 2260 in 1990, 4900 in 1996, 2950 in 1993, 1170 in 1994, 1494 in 1997 en nu 7500 in de volgende twee jaar.

Ondertussen gingen de winsten de hoogte in. Vorig jaar noteerde Michelin een stijging van de winst voor 17,5 % en de titels op de beurs gingen met 12,5 % omhoog.

Dit alles ging gepaard met wat Michelin en de andere multinationals de nodige herstructureringen noemen. Michelin kon hiervoor op de tussenkomst van de opeenvolgende Franse regeringen rekenen voor wat ze hun sociale planning noemen.

Sinds 1982 kon Michelin op zowat 30 miljard B.fr. subsidies rekenen om de “herstructureringen te begeleiden” o.m. 15000 brugpensioenen te finance-ren.

De beslissing van Michelin is in Frankrijk in de openbare opinie ingeslagen als een bom. Premier Jospin liet zich, tijdens een interview voor de Franse TV zender verleiden tot het verklaren dat “het niet mogelijk is de economie administratief te begeleiden”.

Door de reactie en de druk van de arbeiderswereld en de progressieve middens maakte hij echter snel een zwenking.

De openbare opinie stelt de vraag waarom  deze  grote ondernemingen dan wel met subsides begeleid worden.

De eis is dus dat een ernstige controle moet uitgevoerd worden en dat de afschaffing van werkplaatsen onder dergelijke omstandigheden moet gestraft worden.

Grote acties worden nu gevoerd in Clermont Ferrand, in de hoofdzetel van