Morgen van verdriet

over naakte velden trekken zwarte kraaien sporen van een voorbije zomer

langs vergeten oevers

streelt de wind

de laatste zomeruren

straks wordt alles weer herinnering wanneer ik bij smeulend haardvuur treur om het voorbije…

Jozef Vandromme