Nagels met koppen

JAARLIJKSE SUBSIDIE VAN DE STAAT AAN
CVP                              107.962.047 VLD                                85.058.307 SP                                     83.101.854 Vlaams Blok                   52.311.255 VU                                    34.434.059
DE POLITIEKE AGALEV
P.S.
PRL/FDF
PSC
ECOLO
PARTIJEN VOOR 1997:
29.953.251 121.605.358 96.432.875 74.601.739 57.183.844
Totaal: 743.664.613 Deze bedragen zijn berekend op het aantal stemmen die de partij gekregen heeft. Hier zijn natuurlijk de parlementatie vergoedingen, secretariaats en andere onkosten niet inbegrepen.

■ MONSTERFUSIES: De multinationals hebben van het jaar 1998 het jaar van de monsterfusies gemaakt. Men moet zich afvragen waar dit gaat eindigen en wat uiteindelijk de gevolgen zullen zijn voor de tewerkstelling. Met de fusie van de petroleumreuzen Exxon en Mobil is reeds een bedrag gemoeid van 2.800 miljard frank en… worden er 9000 jobs opgeofferd. Daimler-Benz ging scheep met Chrysler en nieuwe opslorpingen zijn in zicht. In de chemische nijverheid waren het Hoechst en Rhöne Poulenc die samensmolten.

In de farmaceutische nijverheid de Europese bedrijven Astra en Zenca. In de bankwereld haalde de Deutsche Bank de Amerikaanse Bankerstrust binnen waarbij eveneens 5.500 arbeidsplaatsen op de tocht staan. In België gaat het dezelfde richting uit. Kredietbank Cera Bank en ABB vormen voortaan een geheel en de Generale Bank werd opgeslorpt door Fortis. De verzekeraar Royale Beige kwam in handen van het Franse Axa, Petrofina werd ingepalmd door het Franse Total en de Waalse staalgroep kwam in handen van het Franse Usinor. Door deze veelvuldige samensmeltingen en opslorpingen, waarvan hier slechts de belangrijkste en de meest recente genoemd worden, staan vanzelfsprekend tienduizenden arbeidsplaatsen op de helling. Het is duidelijk dat deze fusies niet bedoeld zijn om de gemeenschap te dienen maar omdat de aandeelhouders er beter zouden van worden. Men heeft ten andere in de Verenigde Staten kunnen vaststellen dat naarmate een bedrijf tot afdankingen overgaat haar aandelen op de beurs stijgen. Ondertussen blijven de regeringen beweren dat de werkloosheid daalt maar het aantal kleinere bedrijven die er bijkomen zullen zeker niet in staat zijn de massale afvloeiingen bij de grote gefuseerde bedrijven op te vangen. Uit voorlopige cijfers van het Amerikaans onderzoekingsbureau blijkt dat er in 1998, alleen in dit land, 7.400 fusies of overnamen plaats vonden en dit

voor een gezamenlijk bedrag van 4 a 500 miljard dollar of het dubbele van het jaar 1947.

De krant “Le Monde” wijst er op dat de huidige fusiedrang een modeverschijnsel is geworden en dat 50 % uiteindelijk falikant afloopt.

■    DE BELANGRIJKSTE EUROPESE BANKEN: Activa in miljarden euros.

UBS (Zw): 600,5 DeutscheBank (D): 500,8 Crédit Suisse (Zw): 406,5 HSBS Holdings (GB): 401,5 Crédit Agricole (Fr): 360,5 ABN-Amr.Bank (N): 356,6 Société Générale (Fr): 353,2 Dresdner Bank (D): 324,8 Barclays Bank (GB): 322,4 BNP (Fr): 292 ING+BBL (N): 268,6 Nat.West.Bank (GB): 258,6 Commerzbank (D): 248,1 Bank Santander (Sp): 239 Crédit Lyonnais (Fr): 215,1 Bron: Moody’s – eind ’97. In dit klassement werd geen rekening gehouden   met   de   fusie   van   de Deutsche  Bank en  de Amerikaanse groep  Bankers Trust waardoor deze groep vooraan zou staan. De  verplichting  opgelegd  aan   het Crédit  Lyonnais  door  de  Europese Commissie om haar filialen in het buitenland te verkopen zal deze Franse bank eveneens achteruit dringen.

■    TOP TIEN VAN DE TELECOM MUTINATIONALS:

(Volgens beurs-                   (in miljarden

kapitalisatie)                                   dollar)

SBS-Amertich* (VS):                       174,53

A&T(VS):                                          149,35

Bell-Atlantic-GTE (VS)*:                 143,85

MCI-Worldcom (VS):                       137,46

NTT (Japan):                                    121,95

Vodafon-Air Touch* (VS):               110,00

Deutsche Telecom (D):                  105,25

British Telecom (GB):                       96,25

Bell Shouth (VS):                               90,94

France Telecom:                                89,27
(*) Recente fusies.
Bron: Securitas 300.

■ SUPERFUSIE: De Brits-Amerikaanse sigarettenfabrikant “British American Tobacco” (BAT) (met de merken Lucky Strike, Pal Mali, Kool, enz.) nummer twee op wereldvlak gaat nu samen met Rothmans International (nummer vier met de merken Rothmans, Peter Stuyvesant, Winfield, Craven A, enz.) die tot heden onder controle stond van de Zwitserse-Zuid-Afrikaanse investeerders Richemont en Rembrandt. In de loop van de tweede semester van 1999 zal de fusie definitief zijn. Het verkoopcijfer van BA bedroeg in 1997 zo’n 17,8 miljard pond (25 miljard Euro), waarvan 10 miljard aan tabak en 700 miljard sigaretten in 100 landen. Rothmans International verwezenlijkte een verkoop die 3,17 miljard pond bedroeg (4,5 miljard Euro). De nieuwe groep zal een gemeenschappelijk za-kencijfer hebben van 15 miljard Euro (600 miljard frank). Met een winstcijfer van 3,5 miljard Euro (± 124 miljard frank) zal ze 16 % van de wereldmarkt van de sigaretten beheersen.

■   DETOP10VAN DE DEFENSIE INDUSTRIE:

Omzet in defensie-                In miljarden

opdrachten in 1997                          dollar

Lockheed-Martin (VS):                     18,50

BAE-Marconi (GB):                           15,56

Boeïng(VS):                                       13,78

Rayton (VS):                                         6,27

British Aerospace (GB):                   10,09

Northrop-Grumman (VS):                  8,20

General Electric (GB):                     • 5,77

Thomson-CSF (Fr):                             4,18

Aerospatiale (Fr):                                1,93

Lagardère (Fr):                                    2,23

Sindsdien nam British Aerospace de defensieactiviteiten over (Marconi) van General Electric C, zodat deze de tweede defensiegroep wordt.

■   DE 10 BELANGRIJKSTE FIRMA’S VAN TELECOMMUNICATIEMATERIAAL:

In verhouding tot hun            In miljarden

zakencijfer voor 1997                      dollar

Lucent Technologies (VS):23,04 (+ 12%)
Ericsson (Zw):                    21,97 (+35%)

Motorola (VS):                    18,66 (+   6%)

Alcatel(Fr):                          17,19 (+18%)

Nortel(Can):                       15,45 (+20%)

Siemens (D)                       14,76 (+25%)

Nee (Japan):                      13,83 (+   2%)

Nokia (Fin):                          8,74 (+ 33%)

Fujitsu (Japan):                   7,01 (+   2%)

Cisco Systems (VS)           6,44 (+   5%)

(+) Stijging in verhouding tot 1996. De  Zweedse  Telecomgigant  Ericson met 104.000 mensen in dienst, heeft aangekondigd   dat   11.000  arbeidsplaatsen zullen verdwijnen.