Nagels met koppen

■ EUROPESE UNIE: Het merkenbureau van de E.U., met zetel in Alicante (Spanje) beperkt zich bij het indienen van een beroep t.o.v. een vroegere beslissing tot het gebruik van Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans. Dit betekent dat de talen van de andere lidstaten uitgeschakeld worden. Van uit België ontving het merkenbureau tot eind februari 99 zo wat 1731 aanvragen voor een gemeenschapsmerk. Het Frans genoot de voorkeur met 757 aanvragen , gevolgd door Nederlands 733, Engels 192, Duits 21, Spaans 19 en Italiaans 6. Op het aanvraagformulier moet dan een tweede taal opgegeven worden. Van de Belgische aanvragen waren er 1.132 die Engels opgaven, 535 Frans, 28 Duits, 26 Spaans en 10 Italiaans.

■ LUCHTVAART: In Frankrijk werd de groep Aerospatiale-Matra geprivatiseerd. Deze privatisering had plaats in het perspectief van mogelijke nieuwe fusies. Het aantal personeelsleden zal uit 55.000 mensen bestaan en de firma zal een zakencijfer hebben van 12,29 miljard euro. De Franse staat behoudt 47,8 % van de aandelen terwijl 33 % naar de groep Lagardère gaat, 17 % naar het publiek en 2,2 % naar de loon-trekkenden. Op wereldvlak komt Aerospatiale op de beurs op de vijfde plaats wat de luchtvaartindustrie betreft. De militaire productie zal 31 % van het totale zakencijfer bedragen.

■ INTERNATIONALE VALUTAHANDEL:

Vorig jaar werd in april zo’n 1982 miljard dollar (75.316 miljard frank) verhandeld op de internationale valutamarkten. Londen neemt hiervan een marktaandeel van 32 procent en blijft het belangrijkste centrum van de inter-nationationale deviezenhandel. Ten overstaan van 1995 kende het een stijging van 2 procent. New York is goed voor 18 % en Tokyo zakte op drie jaar tijd van 10 naar 8 procent.

■ GENETISCH GEMANIPULEERDE GEWASSEN worden over de ganse wereld reeds op 27 miljoen hectaren landbouwgrond verbouwd, waarvan 74 % in de Verenigde Staten, 15 % in Argentinië en 10 % in Canada. Ook in andere landen worden proeven gedaan. Het zakencijfer van de sector (verkoop van granen, betalingen voor het gebruik van de technologie enz.) is reeds opgelopen van 75 miljoen dollar in 1995 tot 1,5 miljard dollar in 1998. De Amerikaanse multinationals Mont-santa en Dupont Nemours, de Zwitserse groep Novartis en de Frans-Duitse groep Avantis (fusie tussen het Franse Rhöne-Poulenc en het Duitse Hoechst) zijn de belangrijkste industriële organisaties in deze sector.

Vrede – nr. 338 – juli-augustus ’99

■   GEMIDDELDE DAGELIJKSE OMZET GEWASSEN IN MILJARDEN DOLLARS

 Bedrag% in totaal
Verenigd Koninkrijk637,332
Verenigde Staten350,918
Japan148,68
Singapore139 07
Duitsland94,35
Zwitserland81,74
Hong Kong78,64
Frankrijk71,44
Australië46,62
Nederland41,02
België26,51
Luxemburg22,21
Anderen243,012
Totaal1.981,0100

■ TURKIJE WIL DEFENSIESAMENWER-KING MET FRANKRIJK UITBREIDEN: In

de Turkish Daily News van 16-06-99 staat dat Turkije klaar is voor een versnelde defensiesamenwerking met Frankrijk, vooral op het vlak van de defensie-industrie. De Turkse minister van Defensie, Cakmakoglu, zei tegen zijn Franse ambtsgenoot Richard, dat Turkije Franse bijdragen in gezamenlijke projecten voor de defensie- industrie verwelkomt. Ook zei hij blij te zijn over de levering van militair materieel door Frankrijk.

Cakmakoglu’s uitspraken waren een opluchting voor Frankrijk, na de diplomatieke crisis van vorig jaar. Die ging over de erkenning door het Frans parlement van de vermeende Ottomaanse genocide op de Armeniërs. Daarop dreigde Ankara de defensiesamenwerking met Frankrijk op te heffen. De relaties verbeterden weer toen de Franse regering verhinderde dat het wetsontwerp over de genocide op de agenda van de Senaat kwam. Die beslist immers over de uiteindelijke goedkeuring en toepassing ervan. De Turkse minister bedankte de Franse regering voor haar inspanningen en wees nog eens op de Turkse gevoeligheid rond het onderwerp. Ook vroeg hij om het verderzetten van de Franse hulp in Turkijes strijd tegen de PKK. Frankrijk en Turkije doen aan uitgebreide samenwerking op het vlak van de defensie-industrie. Franse firma’s hebben zich geëngageerd voor verschillende, opmerkelijke projecten en willen dat nog uitbreiden. De opdrachten waarin Franse bedrijven participeren zijn o.a. een helikopterproject ter waarde van 5 miljard dollar en een moderniseringsproject voor tanks, geraamd op 5 a 7 miljard dollar. Daarnaast zijn er nog gesprekken aan de gang over de gezamenlijke productie van korte af-standsraketten.

■ AANTAL ARMEN STIJGT: Het Centrum voor Sociaal Beleid (GSB-Universiteit Antwerpen) is in een recente studie tot de vaststelling gekomen dat het aantal arme huishoudens in België stijgt.

Voor 1947 vertegenwoordigd het geheel van de arme huishoudens 7,7 % (7,2 % in ’92).

Huishoudens waar het gezinshoofd een man is: 6,6 % (5,5 % in ’92), een vrouw 12% (13,2% in’92). Zij die lager onderwijs genoten 13,3 % (2,6 % in ’92).

Hoger onderwijs: 2,5 % (0,0 % in ’92). Werkend: 0,8 % (1,8 % in ’92). Werkloos: 36,8 % (27,6 % in ’92 of een stijging  sinds   1985  van   19,7  naar 36,8 %).

Gepensioneerden: 10,8 % (11,6 %). Men kan dus vaststellen dat – ondanks de optimistische verklaringen – het aantal armen toeneemt en de kloof tussen armen en rijken steeds breder wordt.

■ INTERNATIONAAL MONETAIR FONDS: De belangrijkste leden van het LM.F. zijn de Verenigde Staten: 18,25 %, Duitsland: 5,67 %, Japan: 5,67 %, Frankrijk: 5,40 %, Verenigde Koninkrijk: 5,10%.

181 landen zijn lid van het LM.F. maar alleen de Amerikanen beschikken over een veto, want beslissingen moeten 85 % halen, waarmee ze hoofdzakelijk hun eigen belangen dienen. Waarnemers wijzen hierbij op het voorbeeld van Azië waar het IMF. de staten verplicht heeft hun tabaksindustrie te privatiseren wat in de kaart speelt van de tabaksreuzen R.J. Reynold en Philip Morris.

TOR. PUNT.

Het Amerikaanse magazine “Fortune” schatte destijds het fortuin van mevr. Liliane Bettencourt erfgenaam van het bedrijf TOréal” op 14,5 miljard F.Fr.

“Le Nouvel Economique” (nr. 1113 -oktober 1998) plaatst mevr. Bettencourt steeds aan de top van de Franse kapitalisten maar nu met een kapitaal van 65,8 miljard F.F. De krant berekende eveneens dat, mocht mevr. Bettencourt in 1992, aan een bescheiden intrest van 3,15 procent 1 miljard dollar geplaatst hebben (5,4 miljard F.F.) dan zou dit al slapende, haar 170 miljoen F.Fr opgebracht hebben. Anders bekeken. Dit bedrag vertegenwoordigt 3000 maal het minimum jaarloon van een arbeider die 169 uur per maand zou gewerkt hebben.

Moet er nog zand zijn ?