Nagels met koppen

ENKELE VAN DE GROOTSTE HUURLINGEN FIRMA’S

Defensie Systems (Groot-Brittannië) (4000 medewerkers over de ganse wereld)
Military Professional Resources (MPR) V.S.
Dyncorp Leadership (V.S.)
Sandline International (Gr.Br.)
Executive Outcomes (Zuid-Afrika en Groot-Brittannië)
Candel Consulting ( België)
Ronco Corporation (V.S.)
International Rescur Committee (VS) met Henry Kissinger in beheerraad.
Omeg Support (Z.A.)
Silver Shadow (Israël)
Stability Control Agence (Z.A.)
Ghurkha Security Guards (G.B.) met zetel in New Jersey
Sablon Tradin (Z.A.)
Vinnel Corporation (VS)
Africa Security
Lev’dan (Israël
A.B.A.C. (Fr.)

Vele van deze firma’s hebben hun zetel in belastingvrije eilanden. Men schat dat zo’n 100.000 huurlingen in de wereld aan het werk zijn. Het zaken-cijfer van de huurlingen firma’s in de Verenigde Staten bedraagt 52 miljard dollar terwijl door de V.S.-regering 30 miljard dollar uitgegeven wordt voor de verschillende politiekorpsen.

■   DE GROTEN UIT DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE

Verkoop in 1997 in miljarden dollar.

Merck ( VS)11,3
AVENTIS * ( Fr.-D.)11,2
Glasc -Wellcome ( G.B.)10,9
Novartis (Zw.)0,8
B.M.S. (VS)9
J&J – (VS)8,6
Pfizer (V.S)8,3
■   DE   CHEMISCHE PRODUCTEN VOOR DE LANDBOUW
Verkoop in 1997 in miljarden dollar. 
AVENTIS * (Fr.-D.)4,5
Novartis (Zw)4,2
Monsanto (VS)3
Zeneca (Gr.Br.)2,7
Du Pont (VS)2,5
Bayer (D) 2,3. 

* AVENTIS is de nieuwe naam van de multinational na de recente monsterfusie tussen het Duitse bedrijf Hoechst met het Franse bedrijf Rhöne-Poulenc en zal 95.000 loontrekkenden hebben en een zakencijfer van 684 miljard frank.

■   VOORZIENE ECONOMISCHE GROEI IN DE EUROPESE UNIE IN 1999:

In de geïndustrialiseerde wereld werd steeds beweerd dat economische en financiële crisis in Oost-Azië, Rusland en Latijns-Amerika geen enkele invloed zou hebben op de economische groei.

Vandaag bekent de Europese Commissie dat de wereldgroei gehalveerd wordt van 4,1 % in 1997 naar 2 % in 1998. De wereldhandel zal volgens de commissie dalen van 9,6 % naar 4,7 %.

■   DE TOP TIEN VAN DE OLIE-INDUSTRIE BEURSKAPITALISATIE

(in miljarden dollar)

  • Exxon – Mobil: * (VS) 8588,87
  • Royal Dutch – Shell * (Gr.Br.-Ned) 5.779,75
  • British Petroleum – Amico * (VS-Gr.Br.; 2.304,77
  • Chevron (VS) 2.0067; 17
  • ENI (It) 761,15
  • Total-Fina*( Fr.-Belg.) 1.552.41
  • Elf Aquitaine (Fr) 1.216,58
  • Texaco (VS) 1.154,7
  • Arco (VS) 802,2
  • Repso (VS) 604,57


■ SPECULANTEN: Het is een publiek geheim dat speculanten een belangrijke impact hebben op de financiële markten. De regeringen, de politieke leiders, weten dit maar ze kijken een andere kant uit. Sommigen zoals Tony Blair (zie onze vorig nummer) zijn zelfs zo brutaal dat zij dit soort kapitaalverhandelingen verdedigen. Volgende verklaring van de Japanse vice-minister van Financiën, Eisuku Sakakibira, afgelegd op 30 oktober, is dan ook niet zonder belang: “Het idee dat de markt oppermachtig is om alle problemen op te lossen is vals. De Aziatische financiële crisis heeft plaats gehad omdat Azië met een bijzonder probleem geconfronteerd werd. Het probleem bestaat erin dat het globale kapitalisme toelaat dat kapitalen zich over de ganse wereld verplaatsen in functie van de winst mogelijkheden”. De Japanse regering voorziet een daling van -1,8 % van het BBP voor het fiscaal jaar 1998.

In 1997 bedroeg dit -0,7 % en voor 1999 wordt een opgang verwacht tot 0,8 %.

■   RELIGIES IN  DE WERELD: 

■ KATHOLIEKEN: Volgens dezelfde bron is het aantal katholieken in de wereld als volgt verdeeld: van de wereldbevolking: 17,34 %. Vervolgens in Afrika 14,73 %, Amerika 62,88 %, Azië 2,95 %, Europa 41,36 % en Oceanië 27,94 % van de plaatselijke bevolking.

■   PRIMAIR ENERGIEVERBRUIK IN BELGIË IN 1997

(tussen haakjes in 1985)

Aardgas: 22,3% (21,%)

Aardolie: 42 % ( 51 %)

Kernenergie  18,8% ( 5 %)

Vaste brandstof (kolen): 15,1 % ( 22,5 %)

Andere : 1,8 % (0,5 %

In absolute cijfers steeg  het primair energieverbruik in België tussen 1979 en 1997 met 19 %.