Oproep van Servische niet-gouvernementele organisaties

De Wereldvredesraad kreeg op haar internationaal secretariaat in Parijs onderstaande tekst binnen.

Wij zijn diep getroffen door de NAVO vernietigingen en het lot van de Koso-vaarse Albanezen. Daarom vragen wij,-vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties en de vakbond “Nezavisnost” (onafhankelijkheid) -, met aandrang aan alle partijen die verantwoordelijk zijn voor deze tragedie, om onmiddellijk de voorwaarden te creëren die nodig zijn om een vernieuwing van het vredesproces door te voeren.

De machtigste militaire, politieke en economische krachten van de wereld zijn nu al twee weken bezig mensen te vermoorden. Ze vernietigen niet enkel militaire maar ook burgerdoelwitten zoals bruggen en treinsporen, fabrieken en energieproductiebedrijven, grootwarenhuizen en watervoorzieningen,…

Op hetzelfde ogenblik zijn honderdduizenden Kosovaarse Albanezen, uit angst voor de westerse bommencampagnes en voor militaire acties van het regime en van het UCK, in een nog nooit geziene exodus verplicht om hun vernietigde huizen te verlaten, en op zoek te gaan naar bescherming via een tragische en onzekere vlucht. Het is duidelijk dat deze weg leidt naar een catastrofe waarbij een vredevolle en eerlijke oplossing voor het Kosovo probleem door middel van internationale onderhandelingen,- zoals we deze al jaren steunen -, vandaag verderaf ligt dan ooit.

De activiteit van onze organisaties op het gebied van de democratisering, het ontwikkelen van een civiele maatschappij en de opname van de Federale Republiek van Joegoslavië in de internationale instellingen, staat nu onder druk en intimidatie van het Servisch regime.

Wij, als sociaal-culturele organisaties, hebben altijd moedig en rationeel gestreden tegen oorlog en nationalistische propaganda, en voor de erkenning van de mensenrechten. We benadrukken dat we altijd geprotesteerd hebben tegen de repressie van de Kosovaarse Albanezen en eisen respect voor hun vrijheden en waarborgen voor hun rechten. We hebben ook gevraagd om Kosovo opnieuw autonomie te verlenen.

We wijzen erop dat het contact en de samenwerking tussen de Serviërs en de Albanezen gedurende al deze jaren bewaard gebleven is binnen het sociaal culturele werkveld. De militaire tussenkomst van de NAVO heeft alle bereikte resultaten ondermijnd, en bedreigt het bestaan van de civiele maatschappij in Servië. Geconfronteerd met deze tragische situatie eisen wij, in naam van de menselijkheid, en in overeenkomst met onze vroegere activiteiten:

Bommensaldo

Kosten

 • massale ontvolking en etnische zuivering Kosovo
 • moorden op Kosovaarse burgers
 • immens vluchtelingenprobleem in Zuid-Oost-Europa
 • binnenlandse positie Milosevic versterkt
 • nationalisme Serviërs aangewakkerd
 • internationaal recht op flagrante wijze geschonden
 • geweldstaboe (zeker sinds 1945 de grondregel van internationale politiek) ondergraven
 • relatie van Westen en Rusland tot onder het vriespunt
 • sfeer in Veiligheidsraad voor lange tijd verziekt
 • Verenigde Naties gemarginaliseerd
 • verhouding tussen Kosovaren en Serviërs definitief kapot
 • politiek compromis (zoals dat van Rambouillet) over Kosovo lijkt verder uitgesloten
 • Montenegro gedestabiliseerd, positie van aanhangers Milosevic aldaar versterkt
 • Macedonië gedestabiliseerd
 • Amerikaanse militairen gevangen genomen
 • burgers omgekomen in Joegoslavië
 • separatisme elders in de wereld gelegitimeerd en bemoedigd
 • NAVO manoeuvreert zich in positie waarin oorlogslogica noopt tot inzet van grondtroepen, met alle ellende van dien

Baten

    NAVO voorkomt gezichtsverlies

 • onmiddellijke stillegging van de bombardementen en alle militaire acties.
 • hervatting van het vredesproces met internationale tussenkomst op regionaal en Europees niveau, en ook binnen het kader van de Verenigde Naties.
 • de Europese Unie en Rusland moeten hun verantwoordelijkheid opnemen en actief bijdragen tot een vreedzame oplossing van de crisis.
 • stopzetting van het etnische zuiveringsproces en de onmiddellijke terugkeer van alle vluchtelingen.
 • steun aan de bevolking van Montenegro om vrede en stabiliteit te bewaren, om de ernstige gevolgen van de vluchtelingenstroom op te lossen en om het democratisch proces te hervatten.
 • professionele informatie van de Servische en internationale media. Dat de media-oorlog, het stimuleren van etnische haat, het creëren van een irrationele publieke opinie en het ophemelen van de militaire macht als de ultieme verwezelijking van de mens, stopt.

We kunnen deze eisen niet zelf verwe-zelijken. Daarom verwachten we steun van u voor onze eisen, en verwachten we dat u activiteiten en initiatieven ontplooit om de uitvoering ervan te bewerkstelligen.

Belgrado, 6 april 1999

 • Vereniging van burgers voor democratie, sociale rechtvaardigheid en ondersteuning van vakbonden.
 • Belgrado Cirkel
 • Centrum voor democratie en vrije verkiezingen.
 • Centrum voor overgang naar democratie – TOD
 • Civiele initiatieven
 • Europese beweging in Servië
 • Forum voor Etnische Relaties, en stichting voor Vrede en Crisis Management
 • Groep 484
 • Helsinki comité voor mensenrechten in Servië
 • Studenten vakbond van Servië
 • Vakbond voor waarheid over antifascistisch verzet
 • Verenigde afdeling van vakbonden “NEZAVISNOST”
 • VIN – Wekelijkse Video Nieuws
 • Vrouwen in Zwart
 • Joegoslavische advocaten comité voor mensenrechten
 • EKO centrum
 • ARGUMENT agentschap