V.S.-Senaat wil nucleaire suprematie behouden

Het Algemeen Teststopverdrag wordt effectief vanaf het ogenblik dat 44 geselecteerde landen het ook hebben geratificeerd (deze landen hebben een civiele kernuitrusting die hen ook in staat stelt do militaire technologie te beheersen – Irak staat niet op de lijst van 44). Hebben dit reeds gedaan: Argentinië. Australië, België, Brazilië, Bulgarije, Canada. Duitsland, Finland. Frankrijk. Groot-Brittannië, Hongarije, Italië, Japan, Nederland. Noorwegen, Oostenrijk, Peru. Polen. Slowakije, Spanje. Zuid-Korea. Zuid-Afrika. Zweden, Zwitserland Landen die nog niet ratificeerden: Algerije. Bangladesh, Chili. China. Colombia, Democratische Republiek Congo, Egypte. Indonesië, Iran. Israël. Mexico. Oekraïne, Roemenië. Rusland, Turkije. Verenigde Staten. Vietnam Drie landen tekenden het verdrag niet: India. Noord-Korea, Pakistan

President Clinton verliest een belangrijk duel tegen zijn politieke tegenstrevers. Daar was het ‘m zeker ook om te doen. Alles wat de president voorstelt is per definitie iets dat moet worden afgeschoten, menen vele Republikeinen. Anderzijds gaat het erom de sterkste natie van de wereld te blijven. Daar zijn zowel de Democraten als de Republikeinen het over eens. De enen denken echter, dat het Algemeen Teststopverdrag daarbij goed kan helpen, de anderen menen dat dit Verdrag precies het probleem vormt om de totale suprematie van de V.S. te garanderen.

De uitleg van de ultra-rechtse senator Helms spreekt boekdelen. Vooreerst meent hij dat door dit verdrag de V.S. haar nucleaire suprematie zou verliezen. En anderzijds is hij ervan overtuigd dat het een rem zou vormen op de ontwikkeling van het ruimteschild. Bovendien “zullen de anderen vals spelen”, is zijn argument.

Verificatie

Daar is overvloedig op gehamerd: op deze onbetrouwbaarheid van de anderen. De verificatie was het centrum van de Republikeinse    argumenten.    ……

Het systeem kan alleen maar naderhand vaststellen dat er een kernontploffing is geweest, zeggen ze. En bovendien is een lichte nucleaire test niet te onderscheiding van aardschokken. En trouwens, Russen kan je niet vertrouwen. En Chinezen ook niet.

In een opmerkelijke Europese solidariteit met president Clinton, schreven de Franse president, de Britse eerste minister en de Duitse kanselier in de New York Times dat de ratificatie van dit Verdrag essentieel is om de nucleaire proliferatie tegen te gaan. Het zou andere ‘aarzelende” staten niet langer beïnvloedbaar maken, en andere ontwapeningsgesprekken ernstig hinderen. Een negatief stemre-sultaat “zou de spanning binnen de NAVO opdrijven” (Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland hebben het Verdrag vorig jaar geratificeerd) stelde het Europees driemanschap nog.

De ratificatie van het Algemeen Teststopverdraag behoorde inderdaad tot de niet geschreven politieke voorwaarden van vele staten om zich neer te leggen in 1995 bij een onbeperkte verlenging van die andere overeenkomst, het Non-Proliferatie-Verdrag. Het zal wel rommelen op de eerste evaluatievergadering voorzien voor het jaar 2000.

Eigengereidheid

Maar fundamenteel is hier, denk ik, dat een meerderheid van de beleidsmakers in de V.S. van oordeel is dat ze geen afspraken moet maken met de rest van de wereld. Het gaat om de suprematie te behouden, om zich nergens aan te laten binden, om in alle vrijheid militair op te kunnen treden hoe en waar het Washington nodig lijkt. Kijk maar ’s naar onderstaande onvolledige reeks.

Nicaragua moest op de knieën omdat Washington niet kan aanvaarden dat iemand aan de invloed ontsnapt.

Daarom moest ook Grenada de les gespeld met een militaire invasie.

Panama moest gebombardeerd omdat Washington de oorlog-tegen-drugs nodig heeft als dekmantel om militaire controle uit te oefenen. Dat ondervindt men vandaag ook in Colombia.

Irak moet gebombardeerd omdat Washington meent dat het moet, voor olie en bewapeningsindustrie.

Een Soedanese fabriek en een Afghaanse regio moeten gebombardeerd als wraak voor een aanslag op de V.S.-ambassades.

Een conventie over landmijnen moeit zich met “onze” tactiek, en dus tekenen wij niet.

Servië moet gebombardeerd omdat Washington de NAVO-bondgenoten mee wil trekken in het opzij schuiven van de Veiligheidsraad.

Elke eventuele beperking van nucleaire slagkracht is een beperking van de V.S.-superioriteit.

Democraten aller landen…

Georges Spriet