Warlady Albright

Bewapening & Ontwapening

In Oostende werd op initiatief van Vrede vzw en het Rodenbachfonds op 16 april j.l. betoogd tijdens de openingsplechtigheid van de tentoonstelling “Brooching it diplomatically: a tribute to Madeleine K. Albright” in het PMMK. Reden voor het protest was en is de medeplichtigheid van Albright in de eindeloze bommencampagne van de NAVO. De aanwezigen vonden deze hommage een bewijs van slechte smaak, van het onrechtstreeks steunen en het rechtvaardigen van de NAVO strategie en dit uitgerekend op het ogenblik dat VS-president Clinton verklaarde dat de bombardementen nog “maanden kunnen duren”. Wat rechtstreeks zal resulteren in nog meer burgerslachtoffers en nog meer leed. Onder de aanwezigen waren naast vredesorganisaties ook een aantal politici van VU, SP en Agalev. Daniël Verleye van de SP eiste ondermeer “een rechtstreekse aanklacht tegen alle betrokkenen van deze genocide”.