Wist je dat…

… de Arabische bevolking van Israël, die 20 % van de bevolking uitmaakt, slechts 3 % van de grond bezit en dat bovendien nu nog gronden, die destijds door de regering werden aangeslagen na de Arabieren onteigend te hebben, aan de Israëli worden verkocht.

… volgens het Israëlisch studiecentrum Adva het aantal families met een inkomen dat onder het levensminimum ligt, opgelopen is van 27,9 % in 1979 tot 34,3 % in 1996.

… de gemiddelde levensduur in Zimbabwe naar drieëndertig jaar is gedaald.

… sinds de financiële crisis in Mexico, in 1994, de lonen enorm gedaald zijn; tot 25 % lager in 1996 dan in ’94, en dat ondanks de hulpacties van de VS en het IMF.

… Rusland nog twee generaties zal nodig hebben om het land op het peil te brengen van 1989.

… genetisch gemanipuleerde planten over de ganse wereld reeds op 27 miljoen katoenlandbouwgronden worden verbouwd waarvan 74 % in de Verenigde Staten, 15% in Argentinië en 10% in Canada en het zakencijfer van de sector (verkoop van granen en betalingen voor het gebruik van de technologie) opgelopen is van 75 miljoen dollar in 1995 tot 1,5 miljard in 1998.

… de Amerikaanse multinationals Monsanto en Dupont Nemours, de Zwitsere groep Novartis en de Frans-Duitse groep Avantus (Rhöne Poulenc-Hoechst) de belangrijkste vertegenwoordigers zijn.

… in de staat Utah (VS.) duizenden fundamentalistische Mormonen (maar ook christenen) drie vrouwen bezitten. Met de eerste zijn ze wettelijk getrouwd en met de twee andere slechts voor de kerk. In een reportage op de T.V.-zender “France 2” (26/5) verklaarden verschillende onder hen dat Jezus hun opgedragen had veel kinderen te hebben en dat ze dus ieder jaar van elk van hun vrouwen een kind verwachten. De procureur van de staat Utah verklaarde dat de wet deze veelwijverij verbiedt maar dat als gevolg van de druk van de kerk, deze situatie getolereerd wordt.

… het vermogen van de 10 rijkste mensen 133 miljard dollar bedroeg wat anderhalve maal zoveel is als het nationaal inkomen van alle armste landen.