Zo zijn ze …de elite…

Roger De Clercq

De textielbaron Roger De Clercq, stichter van het Beaulieuimperium, vierde op 26/7 feest te Wielsbeke. Hij werd 75 jaar en dit werd in en rond de gemeente met grote foto’s duidelijk gemaakt. Zijn tapijtenmultinational Beaulieu bestaat eveneens 40 jaar. Het feest werd groots opgezet met 400 genodigden uit de ganse wereld en met hoge gasten met klinkende namen. De gewezen Amerikaanse president George Bush was er present met zijn echtgenote. Geen wonder eigenlijk als men weet dat de Amerikaanse stek van Roger De Clercq, Beaulieu of America, een van de belangrijkste sponsors is van de republikeinse partij. De topman van Beaulieu of America, schoonbroer Carl Bouckaert, werd er veroordeeld voor het overtreden van de wet op de partijfinanciering.

Bush denkt er wellicht reeds aan dat De Clercq een handje zal kunnen toesteken aan de kiescampagne van zijn zoon bij de volgende presidentsverkiezingen.

Andere gast, hoe kan het anders in dit rechts milieu, was de “ijzeren dame” de vroegere Britse premier Margaret Thatcher.

Michael Gorbatsjov was eveneens uitgenodigd maar zond zijn kat. Het blijkt dat zijn vrouw ziek is. Mogelijk een diplomatische ziekte omdat hij iets laattijdig zal begrepen hebben dat zijn aanwezigheid bij heel wat mensen vragen zou oproepen.

Volgens VTM kwamen ook de tourwinner Lance Amstrong, Eddy Merckx e.a. langs. Als je weet dat Lance één miljoen vraagt om aan een criterium deel te nemen en speciaal vanuit Genève kwam dan zal hij zeker niet naar Wielsbeke gekomen om enkel en alleen Roger De Clercq plezier te doen. Het schijnt dat gans het grapje 50 tot 100 miljoen gekost heeft!!!! Toeschouwers vonden het terecht een hele boel geld temeer, zegden ze, dat er in de gemeente nog veel armen zijn die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen.

Martin Bangemann

Deze gewezen voorzitter van de liberale partij (FDP) was meer dan tien jaar lang het Duitse lid van de Europese commissie. Hij was er bevoegd voor Industrie,    Informatietechnologie en Telecommunicatie. Het is als dusdanig dat hij op grote schaal, de privatisering van de telecommunicatie in Europa heeft doorgevoerd. De achtergronden van deze operatie werden destijds door de RTBF-journalist Gerard Sélys uit de doeken gedaan. Bangemann werd eind maart, met de ganse commissie door het Europees parlement naar huis gestuurd. Hij moest echter met zijn collega’s de lopende zaken beheren tot begin september. Daarna kon hij aanspraak maken op een uittredingsvergoeding die oploopt tot 65 % van zijn salaris als commissaris. En dit betekent ettelijke miljoenen!

Maar dit volstond voor Bangemann niet. Eind juni kondigde hij aan dat hij op 1 juli naar de Spaanse maatschappij “Telefonica” zou overstappen. Daar wacht hem als adviseur een wedde van 40 miljoen per jaar. In de Europese commissie was er meteen paniek. Na de vroegere schandalen kon Europa dit wel missen. Het verdrag verbiedt dit type van overstap formeel niet maar de leden van de commissie moeten bij hun indiensttreding verklaren dat ze, na hun diensttijd en de stopzetting van hun functie bepaalde nieuwe verantwoordelijkheden of voordelen niet zullen aanvaarden.

De bekentenis

“De inzet vandaag bestaat er in de voordeligste voorwaarden te scheppen die gunstig zijn voor een duurzame groei en het vertrouwen van de investeerders. Men moe! dus de openbare budgetten controleren on het niveau van de taksen en belastingen doen dalen tot ze op lange termijn een draagbaar niveau bereikt hebben. Men moet tevens de sociale zekerheid hervormen en de strakke normen van de arbeidsmarkt ontmantelen on dit op zon wijze dat een nieuwe fase van de economische groei zonder offeis zal kunnen worden bereikt wanneer we een nieuwe inspanning doen van flexibiliteit op de arbeidsmarkt”.

Hans Tietmeyer, gewezen voorzitter van de Duitse Centrale Bank in Le Monde” (17/10/96)                          I

In de voorbije maanden b.v. werden in de commissie dossiers besproken waarbij het Spaanse “Telefonica” betrokken is. In het nauw gedreven beloofde Bangemann wel aan deze firma nooit voordelen te hebben toegekend en zich te zullen onthouden van contacten tussen Telefonica en de Europese instellingen. Het is nochtans geen toeval dat “Telefonica” juist op Bangemann een beroep heeft gedaan. Bezorgd om dit nieuw schandaal waardoor de commissie in een verdacht daglicht zou kunnen worden geplaatst, heeft deze beslist het ganse geval aan het Europese Hof voor te leggen.

Koning Fahd van Saoudie-Arabië

Eind juli was de koning van Saoudie Arabië naar Marbella, aan de Spaanse zuidkust afgezakt. Naast zijn persoonlijk vliegtuig kwam er ook een Boeing 707 aan met meer dan tweehonderd “medewerkers”. In verschillende hotels moesten de gasten plaats maken voor deze groep. In een ziekenhuis van Marbella was een ganse verdieping operatiekamer incluis, voorbehouden. En wij die dachten dat de Middeleeuwen voorbij waren … Het is nuttig er aan te herinneren dat tijdens de Golfoorlog de gewezen president Nixon tegenover de “Times” op 7 januari 1991 verklaarde: “We gaan niet naar de Golf om daar de democratie te verdedigen want Koeweit is geen democratie en er is er geen enkele in de regio”.

President Clinton

De Amerikaanse president werd door een federale rechter in Little Rock (Arkansas) veroordeeld tot het betalen van een boete van 90.000 dollar voor het afleggen van valse verklaringen in de zaak Paula Jones. Dit soort boete is zonder voorgaande tegen een president en is bedoeld om de rechtskosten te betalen. “Wij aanvaarden deze veroordeling van de rechtbank en zullen ze ook uitvoeren” verklaarde Robert Bennet de persoonlijk advocaat van Clinton.

De president liet reeds 850.000 dollar aan  Paula  Jones  overhandigen  op basis van  een  minnelijke  schikking opdat zij haar klacht zou terugtrekken. Uiteindelijk een bekentenis dus.

A.D.S.