Eerlijkheidshalve

Europarlementslid Bernard Tapie blijft

De extravagante Franse zakenman, politicus en ex-voorzitter van de voetbalploeg Olympique Marseille, werd in november tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld waarvan 4 maanden effectief voor omkoping en het afleggen van valse getuigenissen. Tapie kan echter de gevangenis niet in omdat hij als Europarlementslid onschendbaar is. Het Franse gerecht vroeg voor deze zaak en een bijkomend onderzoek rond sjoemelingen met rekeningen van O.M., zijn immuniteit op te heffen. Het Europees parlement besloot met 266 tegen 61 en 26 onthoudingen de onschendbaarheid van Tapie te handhaven. De twee grote frakties in het Europees parlement, de christen-demo-kraten en de socialisten zorgden voor deze meerderheid, (ads)

Ontwikkelingshulp vermindert

De ontwikkelde landen blijken zich, ondanks de vele internationale konferenties en gedane beloften, weinig gul te gedragen voor wat hun financiële hulp aan de derde wereldlanden betreft.

Deze stagneerde in 1994. In dit jaar was deze hulp lager dan ooit en bedroeg voor het geheel van de landen van de OESO (Organisatie voor Ekonomische Samenwerking en Ontwikkeling) 59 miljard dollar.

Het objectief dat door de V.N. destijds werd vastgelegd bedraagt 0,7 % van het B.N.P. (Bruto Nationaal Produkt). Slechts vier landen overschrijden deze opgave: Noorwegen 1,05 %, Denemarken 1,03 %, Zweden 0,96 % en Nederland 0,76 %.

Voor de andere landen ziet het aandeel er als volgt uit: Frankrijk 0,64 %, Canada 0,43 %, Luxemburg0,40 %, Zwitserland 0,36 %, Australië 0,35 %, Portugal 0,35 %, Duitsland 0,34 %, Oostenrijk 0,33 %, België 0,32 %, Finland 0,31 %, Groot-Brittannië 0,31 %, Japan 0,29 %, Spanje 0,28 %, Italië 0,27 %, Ierland 0,25 %, Nieuw-Zeeland 0,24 %, Verenigde Staten 0,15 %, sommige landen hebben dan nog de neiging hun hulp te verbinden aan de verkoop van producten van hun eigen nationale industrie. Voor Spanje loopt dit op tot 85 % van de toegestane hulp daar waar dit voor Nderland slechts 10 % bedraagt. In omvang van de verleende ontwikkelingshulp staat Japan vooraan met een

bedrag van 13,2 miljard dollar, (ads)

Presidentskampagne

De Amerikanen, althans de Republikeinen, zijn gestart met de voorverkiezingen voor het aanduiden van de presidentskandidaat. Een nieuwe kandidaat is de miljardair Steve Forbes, erfgenaam van de Forbesdynastie en eigenaar van het zakenblad met dezelfde naam. Forbes wiens fortuin geschat wordt op 400 miljoen dollar heeft bekend gemaakt geen aanspraak te maken op overheidssteun voor zijn campagne. Hij is bereid in de zes weken durende voorverkiezingen voor zijn kampagne 40 miljoen dollar (1 miljard 200 miljoen fr.) uit te geven. Men ziet dat alleen diegene die geld heeft kan meespelen in de Amerikaanse democratie.

Het is goed te weten dat Forbes als hoofdpunt van zijn programma de afschaffing wil van een progressieve belastingsinning. Alleman gelijk voor de wet zegt hij en stelt een eenheidsbelasting voor van 17 %, evengoed voor de armen als voor de rijken. Wat door deze laatste op prijs wordt gesteld.