Eerlijkheidshalve

Turkse auteur Kemai veroordeeld

De meest bekende Turkse schrijver Yachar Kemal werd op 7/3 door het Hof van de Staatsveiligheid in Istamboel veroordeeld tot twintig maanden voorwaardelijke gevangenis op beschuldiging van separatistische propaganda en aanwakkering tot haat. Zijn misdaad had er in bestaan in een interview in het Duitse weekblad “Der Spiegel” de aandacht gevestigd te hebben op de misdadige politiek en het militaire optreden van de Turkse regering tegen de Koerden. “Er zijn meer dan drie miljoen mensen gedeporteerd, meer dan vierduizend vermoord, hectaren bos en graanvelden verbrand en talrijke dorpen vernietigd”, zegde Kemal ineen interview met de Franse krant “Le Monde”. Yachar Kemal waarvan reeds vijf miljoen boeken in verschillende talen werden verspreid en waar van de laatste roman 600.000 exemplaren in Turkije werden verkocht, verklaarde zijn strijd ten gunste van het Koerdische volk met al zijn krachten te zullen verder zetten, (ads)

Journalisten, spionnen van de C.I.A.

In 1977 werd door de Amerikaanse senaat een wet goedgekeurd waarin vermeld werd dat de C.I.A. niet het recht had journalisten en leden van Peace Corps of vertegenwoordigers van kerkelijke organisaties aan te wervan voor spionagewerk. In een post-scriptum, in kleine lettertjes, werd er aan toegevoegd dat uitzonderingen mogelijk zijn, als de Director of Central lntelligence( C.I.A.) John Deutch dit goedkeurt.

De krant “Le Monde” (29/2) wijst er op dat gedurende negentien jaar de uitzondering de regel is geworden. De Raad van Buitenlandse Zaken, een privé-studiecentrum dat ook het blad “Foreign Affairs” uitgeeft, zegt dat de V.S. de “luxe” zich niet kan permitteren van een medewerking van journalisten af te zien. Een dergelijke verklaring had reactie voor gevolg vanwege de voorzitter van Associated Press en de voorzitter van CNW die er op wijzen dat alle journalisten door dergelijke standpunten in gevaar worden gebracht. John Deutch verklaarde deze zienswijze te kunnen begrijpen maar wijst er op dat de C.I.A. bij uitzonderlijke situaties zich niet kan veroorloven niet op journalisten een beroep te doen. Het post-scriptum blijft dus gehandhaafd, (ads)

Verenigde Naties / 39 landen verliezen stemrecht

Negenendertig landen van de honderdvierentachtig leden van de Verenigde Naties – waaronder zestien Afrikaanse -verliezen hun stemrecht inde Algemene Vergadering van de V.N. omdat zij hun bijdrage niet betaalden. Het charter van de V.N. voorziet dat ieder lid zijn stemrecht verliest als deze meer dan twee jaar over tijd is met de betaling van zijn lidgeld. De niet-betalingen lopen op tot 3 miljard dollar waarvan 1,2 miljard dollar voor de Verenigde Staten. Om zijn stemrecht niet te verliezen regelt Washington het echter om nooit meer dan twee jaar achter te staan. Alles kan dus naarmate men rijk of arm is. (ads)

Bosnische soldaten in Iran

De Amerikaanse krant New York Times (4/3) heeft bekend gemaakt dat zij van twee Bosnische verantwoordelijken vernam dat de Bosnische regering troepen stuurde naar Iran om aldaar opgeleid te worden. De New York Times beweert van ambassadeurs van Europese landen vernomen te hebben dat het om enkele honderden soldaten gaat die een tactische opleiding volgden of nog volgen. De Verenigde Staten beloofden de Bosnische regering haar leger te bewapenen en op te leiden vanaf de maand juli. De aanwezigheid van Bosnische soldaten in Iran en de ontdekking van trainingskampen van moudjahidins in Bosnië dreigen rond het Amerikaans initiatief wat vragen te doen oprijzen in bijzonder omdat de V.S. een campagne voert tegen Iran en met alle middelen de Europese landen tracht hierbij te betrekken, (ads)

Libanon: leger verbiedt manifestaties van vakbonden

Het is reeds enkele jaren geleden dat we in het TV.-nieuws geconfronteerd werden met een volledig vernietigd Libanon, meer bepaald Beiroet. Sinds 1992 is de miljardair Rafic Hauri, een vertrouwensman van de Koning van Saoedi-Arabië, eerste minister. Alles wordt sindsdien op de heropbouw van het land gezet in bijzonder van de luxegebouwen in de hoofdstad. Ondanks er een nood is aan minimum 130.000 sociale woningen staan in Beiroet 60.000 appartementen leeg en in gans Libanon 100.000. Op vraag naar sociale woningen e.a. hoogstnoodzakelijke sociale tussenkomsten is het antwoord van de premier: ‘de staatskas is leeg’, zodat het opnieuw op de rug van de armste lagen van de bevolking is dat men nieuwe lasten wil leggen. Het minimumloon bedraagt echter slechts 4.800 B.-frank en het gemiddeld maandloon 15.000 B.-frank. De kerken en de beroepsorganisaties van ingenieurs, advocaten e.a. kritiseren deze gang van zaken die gepaard gaat met de beperkingen van de democratie . De regering maakt zich hierover weinig zorgen. Integendeel. Toen de Confederatie van Libanese arbeiders (CGTC) op 29 februari opriep tot een algemene staking en betoging werd door het leger de noodtoestand uitgeroepen, (ads)

Franse ex-waffen SS-officier vraagt pensioen

“Rekening houdende met de speciale toestand van het regiment waartoe de belanghebbende behoorde”.. .Zo begint de tekst van de militaire onderzoekscommissie van Straatsburg die zich moest uitspreken over de toekenning van een invaliditeitspensioen voor een “oud-strijder”. Het bewuste regiment droeg de naam “Der Führer” en behoorde tot de divisie “Bas Reich”. De belanghebbende is een Elzasser die door de Duitsers in 1940 als soldaat werd opgeroepen maar die lid werd van de Waffen SS en … op 10 juni 1944 deelnam aan de moordpartij in Oradour-sur-Glane waarbij 642 burgers werden afgemaakt. Na zijn positief oordeel laat hogergenoemde commissie aan de competente diensten de zorg om te oordelen of de ex-SS-er recht heeft op pensioen, (ads)

De “sex”-markt

Honderd miljoen is het aantal kinderen dat jaarlijks op de sexmarkt wordt misbruikt, vermeldt een Noorse studie. Van zijn kant verklaarde End Child Prostitution in Asian Toerisme (ECPAT) dat kringen van proxeneten 10.000 kinderen uitbuiten in Bangladesh, 60.000 in de Filipijnen, 500.000 in India en China en honderdduizenden in Thailand en Sri Lanka, waarvan de laatste de reputatie hebben van paradijs voor de pedofielen. Deze kinderen moeten de sex-toeristen, die in grote mate uit Japan, de V.S., Duitsland, Australië en Canada komen “bevoorraden”.’De sex-eploitatie is bezig zich te verplaatsen naar Brazilië, San Domingo en Colombia. (ads)