TE ZOT… … OM LOS TE LOPEN

I

n Colombia noemt de bevolking de Amerikaanse ambassadeur, Myles Frechette de vice-koning. Toen de volksvertegenwoordigers in het parlement een discussie voerden over de verhoging van de straffen voor drugs-trafikanten, kwam de ambassadeur tussen met de vraag deze aan de Verenigde Staten uit te leveren. Om zijn “vraag” meer kracht te geven voegde Frechette er enkele bedreigingen aan toe. Prof. Juan Takatlian, specialist in bilaterale betrekkingen, wijst er op dat de Verenigde Staten Colombia behandelen als een “bananenrepubliek” en niet als een land van middelbare grootte op het Latijns-amerikaans continent.

O

nder de merknaam “Nazi” worden in gespecialiseerde winkels in Israël zwart-lederen laarsjes, schoenen en tassen te koop aangeboden.

Het gebruik van deze label verwijst naar de stijl van de door de officieren gebruikte gelijkaardige goederen tijdens het “Derde Rijk”. Volgens Sarah Davidson, hoofd van de winkelketen Grosso Modo, die het merkop de markt brengt, zijn deze producten “bon ton” bij het meer kapitaalkrachtige deel van de bevolking. Begrijpe wie kan…

D

e Israëlischeministervan Binnenlandse Zaken heeft beslist de toestemming tot het dragen van wapens te versoepelen. Met deze maatregel voorziet men dat het aantal wapenlicenties, binnen de vierjaar, zal stijgen van 300.000 tot 1 miljoen. Dit maakt een derde uit van de Israëlische bevolking. Voortaan zal de toelating gegeven worden vanaf 20 jaar aan alle soldaten die in een strijdeenheid hebben gediend. De Israëlische pers publiceerde een foto-van de minister, Elie Suissa, lid van de religieuze partij Shass, met een pistool in de hand bij schietoefeningen.

D

e Franse Post heeft beslist, ter gelegenheid van de overbrenging van André Malreaux naar het Pantheon, een speciale zegel uit te geven. Voor die gelegenheid werd een tekening genomen van de bekende foto van Malreaux die door de fotografe Gisèle Freund werd gemaakt waarop de toekomstige minister en oud-Spanjestrijder staat afgebeeld met een sigaret tussen de lippen. De post heeft het echter nu nodig geoordeeld de sigaret weg te nemen.

D

e Amerikanen hebben een nieuw woord  uitgevonden om  de arbeiders aan te wijzen die op de ring van de tewerkstelling k.o. werden

geslagen. Deze mensen die dagelijks de heropstanding van de economie horen aankondigen maar op straat blijven staan, circa 6 miljoen in de V.S., noemt men eenvoudigweg, zoals na een oorlog “de ontbrekenden”. Er is echter nog geen sprake van een monument.

G

eorges Sores, de man die op een dag dertig miljard won door het Britse pond ten val te brengen, heeft ook sinds 1970 de dissidenten in Oost-Europa actief gesteund. Sinds de val van de muur in Berlijn financierde hij in de gewezen socialistische landen allerlei kranten, uitgevers, scholen en universiteiten om de westerse vrije markteconomie aan te prijzen. Vorig jaar zou hij hierbij een bedrag van 10,8 miljard fr. geïnvesteerd hebben. Kort geleden erkende hij echter voor de Russische tv het volgende: “u hebt vandaag een kapitalistisch systeem van dieven, een groteske misvorming van een open maatschappij. Zo geen inspanningen geleverd worden om de zaken in orde te brengen zal een totalitair regime tot stand komen en zullen al mijn inspanningen nutteloos geweest zijn”. “Klare taal vanwege iemand die men zelf de koning van de speculanten noemt”.

G

ladys Marin, de voorzitster van de Chileense communistische partij, die haar man verloor tijdens dePinochet-dictatuurenzelf in Europa verbleef werd kort geleden in Chili aangehouden. Op 11 september jl., tijdens de herdenking van de militaire staatsgreep tegen het regime van Salvador Allende (waarbij 3.000 Chile-nen verdwenen) beschuldigde zij tijdens haar toespraak Pinochet “een meester-afperser en psychopaattezijn die dankzij leugens en verraad aan de macht kwam”.

In oktober werd ze voor deze uitlatingen aangehouden maar kort hierna in vrijheid gesteld. In afwachting van een proces…

O

nder de honderdvijfentachtig lidstaten van de Verenigde Naties zijn er slechts negenenvijftig die het verplicht karakter en de competentie van het internationaal gerechtshof van Den Haag erkennen. Men zal in de lijst vruchteloos zoeken naar de namen van de Verenigde Staten, Rusland of China. Van de vijf permanente leden van de veiligheidsraad die over een veto beschikken heeft slechts Groot-Brittannië de clausule van deze jurisdictie ondertekend.

G

eneraal Pinochet, de gewezendictator van Chili, was weinig ingenomen met de aanwezigheid van Fidel Castro voor de Spaans-Amerikaanse top in Santiago. Twee dagen vooraf had hij reeds de stad verlaten verklarende: “ik heb geen enkel belang Fidel Castro te ontmoeten. Het gaat hier meer dan om een bezoek. Zo de regering morgen Lucifer wil uitnodigen en zo Lucifer komt wat kan ik er aan doen. ’t Is toch de regering die de orders geeft”.

C

razy Georges is een soort groot warenhuis dat in een voorstad van Parijs geopend werd. Het is het initiatief van een maatschappij die reeds honderden van dergelijke winkels heeft in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

Het idee dat de uitbaters in de praktijk hebben omgezet, is de mogelijkheid om waren, meubels, frigo’s, tv’s, wasmachienen, e.a. producten aan te kopen metwekelijkseafbetalingen. Het dubbelzinnige in deze praktijk is dat de kopers in het geheel meer dan het dubbel van de waarde betalen. Een wasmachine die 9.020 fr. kost en waarvoor, gedurende 3 jaar, wekelijks 276 fr. wordt betaald, zal aan de kopers uiteindelijk 43.056 fr. kosten. Het product wordt slechts na de laatste betaling hun eigendom en er komt ook een verzekering bij te pas. Het gaat hier dus om woekerprijzen. De uitbaters (uitbuiters), mikken op de armen die niet contant kunnen betalen en die met hun laag inkomen geen krediet kunnen krijgen… En de regering?… deze laat begaan.

I

n de Braziliaanse provincie Para heeft de sekte Ingrya Universel de Reino Deus (Universele Kerk van het Rijk Gods) haar media-imperium uitgebreid. Deze kerk bezit in dit Zuid-Amerikaans land niet minder dan zestien tv-zenders. De sekte die in meer dan 30 landen acief is heeft haar hoofdkwartieren in Los Angeles en New York. De sekte heeft een nieuwe Braziliaanse tv-zender ingepalmd voor een bedrag van 5,8 miljoen dollar. In de afgelopen twee jaar investeerde de sekte 2 miljard frank in de media. De in 1977 in Brazilië opgerichte sekte heeft daar circa 3 miljoen volgelingen. Deze omstreden Universele kerk van het Rijk Gods heeft ook activiteiten in Antwerpen – waar ze voor 200.000 fr. per maand de voormalige ciné Rubens huurt en in een hotel te Brussel en voorziet zich eveneenste vestigen in Namen, Luiken Gent. Tegen deze sekte lopen diverse internationale onderzoeken wegens vermeende banden met drugsbaronnen, belastingfraude en oplichting.