Met Vrede de Wereld rond!

Je hoeft niet in te tekenen op dure reizen om te weten wat er allemaal op onze aardbol gebeurt. Het tijdschrift Vrede neemt de wereld voor u waar. Vrede durft daarbij interpreteren en schrikt niet terug voor ongezouten meningen. Wat vanzelfsprekend lijkt is dikwijls al gauw minder evident als de feiten achter het nieuws worden belicht. Dat is wat Vrede in alle bescheidenheid poogt te doen.

Wel, u kan gewoon iemand overtuigen om abonnee te worden van Vrede, of hem/haar Vrede cadeau doen. Maar het kan ook minder vrijblijvend.

Vrede breed bekeken

Vrede heeft aandacht voor typische thema’s van de vredesbeweging zoals gewelddadige conflicten, wapenhandel, de strijd van emancipatiebewegingen en vredesprocessen. Maar dit is maar een deel van het verhaal. Voor Vrede zijn afwezigheid van armoede en milieuproblemen, een menswaardige economie en een democratische werking van de instellingen voorwaarden voor een veilige samenleving. Wie Vrede kent, weet dat daar veel aandacht aan wordt besteed.

100 nieuw abonnees!

Kortom, er zijn genoeg argumenten op een rijtje te zetten om Vrede te lezen. En het zijn wellicht in de eerste plaats onze lezers niet die moeten worden overtuigd. Wel kan u als lezer Vrede een handje toesteken. Wij mikken voor dit jaar op minstens 100 nieuwe abonnees. Hoe?

Gratis een vredescahier voor twee nieuwe abonnees!

U krijgt een Vredescahier gratis uit ons aanbod in ruil voor twee nieuwe abonnees.

Vrede – Tijdschrift voor Internationale Politiek blijft ook nu een waardevol tijdschrift, gevarieerd en aangenaam om te lezen. Die ook nu vraagt een woordje toelichting.

Vrede heeft altijd de vrede voorgestaan, ook al had het een kleur: rood! In die zin kwam het gelukkig enerzijds de zuiver academische tijdschriften voor internationale politiek aanvullen en anderzijds de andere geëngageerde tijdschriften met een kleur zoals dit van Pax Christi met… regenboogkleuren.

Vrede vulde in de koude oorlogsjaren onze informatie aan, want ook aan de andererode-kant waren er vredeskrachtenaan heiwerk, zowel in de partij als in de regeringen. Onze “blokdenkers* wilden dat zelfs niet geweten hebben. Vrede al s tijdschrift was voor ons een tweevoud ig aanwijsbaar teken van het p I u rali sme in onze maatschappij. Tenslotte blijft Vrede na de val-van-de-muur zich inzetten voor de vrede in een gewijzigde context. Ook Vrede heeft geleerd uit de implosie van een systeem, zonder zijn eigen waarde-gevoeligheid te verliezen. Vrede büjft ons informeren, informatie aanvullen en beoordelen in zaken-van-vrede. Ook dit blijft in onze tijd van vluchtige media voor vredesmiiitanten belangrijk. Ook nu. Laat ons dus besluiten dat ook voor de toekomst om al die redenen Vrede -Tijdschrift voor Internationale Politiek, belangrijk is.

Ignaas Lindemans

Gewezen-voorzitter Pax Christi

Vlaanderen – voormalig hoofd studiedienst A.C.V.

Lezers van Vrede

Vrede is belangrijk. Iedereen is daarvan overtuigd. Maar om er op een zinnige manierover te denken en te discussiëren en vooral om er zich op een volgehouden wijze voor in te zetten is het nodig juist en grondig geïnformeerd te zijn. Dat is de bedoeling van het tijdschrift Vrede. Het verstrekt de lezer heel wat achtergrondinformatie, waarover de dagbladen nauwelijks met een woord reppen. Zowel wat nationale als wat internationale politiek betreft, bezorgt het tijdschrift ons een berichtgeving die enig is in haar soort, zeker in ons Nederlands taalgebied.

Guus Snijkers, dominicaan Directeur Katholiek Universitair Centrum R.U.G.

Er verschijnen een onnoemelijk aantal tijdschriften die (internationale) maatschappelijke problemen behandelen. De hierin gepubliceerde artikelen zijn echter doorgaans oppervlakkig, enigermate tendentieus en behandelen zelden essentiële problemen. Vrede is een uitzondering. Nagenoeg in ieder nummer is er minstens één bijdrage die op gefundeerde wijze een kernprobleem behandelt of informatie bevat, soms zelfs gebaseerd op niet courant beschikbare gegevens. Men kan zich afvragen hoe de redactie erin slaagt deze krachttoer te verwezenlijken. Om klaarder te zien in het internationaal kluwen en vooral in de maatschappelijke achterban van de acteurs is Vrede een onmisbaar instrument.

prof. dr. Piet Frantzen gewezen voorzitter Nationaal Atoommars Comité