TE ZOT… … OM LOS TE LOPEN

D

e Franse textielgroep Julien gevestigd in Pompey (omgeving van Metz) stelt 1.100 mensen te werk waaronder 280 in Frankrijk. Julien heeft productie-eenheden in Portugal, Tunis en Madagascar waar het bedrijf van de lage lonen profiteert. Op 14 mei werden in Frankrijk nogmaals 92 loon-trekkenden afgedankt. De PDG, Jean Semin, heeft echter aan de afgedank-ten medegedeeld dat in zijn andere productie-eenheden nog vijf posten ter beschikking staan. Drie in Tunis en twee in Portugal maar dan aan lokale voorwaarden… Ook Renault bood de werkkrachten van Vilvoorde aan dat zij na hun afdanking, als ze dit wensten, in Douai konden gaan werken.

U

it een demografische studie van het Marokkaans ministerie van bevolking blijkt dat 47,1 % van de bevolking moet overleven met 60 fr. per dag.

B

ernard Tapie die na het voetbalschandaal Olympique Marseille – Valenciennes tot acht maand gevangenisstraf werd veroordeeld, en nog voor andere corruptieaffaires terecht staat, werd op 3 februari opgesloten. Vooreerst in een luxecel te Parijs en daarna te Marseille. Op 13 april werd hij echter reeds opnieuw vrijgelaten. De gerechtelijke commissie is er namelijk van uitgegaan dat, aangezien Tapie een arbeidscontract van zes maanden werd aangeboden, zijn gevangenisstraf kon opgeheven worden. En zo gaat het in deze wereld naarmate men rijk of arm is.

I

n Afrika is de productie van cannabis in een bestendige opmars. Uit een studie blijkt dat het in nauw verband staat met de ineenstorting van de wereldprijzen voor cacao en koffie en de beëindiging van de steun voor de Afrikaanse landbouw. In Ivoorkust betekent de opbrengst van een hectare marihuana zestig maal meer dan een hectare cacao en honderd maal meer dan een hectare koffie.

O

ver de gelijke rechten voor vrouwen en mannen wordt wel veel gesproken maar in feite is het toch alles behalve. Op de 48 ministers en staatssecretarissen in dit land zijn er slechts VIJF vrouwen. Van de twaalf leden van het wervingscollege voor de magistratuur is er maar één vrouw. De Hoge Raad voor Financiën telt nul vrouwen op zijn dertig leden. Op de 372 Belgische diplomaten zijn er slecht 45 vrouwen waarvan geen enkele bij de diplomaten van eerste-klas.

M

en hoort al eens vertellen dat wie werken wil steeds werk kan vinden en dat de werklozen luieriken zijn. Luister dan naar volgend verhaal. De koerierdienst T.N.T. die zich op 1 januari 1998 op de luchthaven van Luik-Bierset wil vestigen heeft een oproep gedaan om 600 personen tewerk te stellen. Voor deze jobs, waarvoor de kennis van het Engels een belangrijk criterium is, dienden niet minder dan 13.000 personen hun kandidatuur in…

V

olgens officiële cijfers is de Russische bevolking tussen 1992 en 1995 gedaald met 2,7 miljoen zodat de totale bevolking op 147 miljoen komt. Deze evolutie blijkt het gevolg te zijn van de toename van het sterftecijfer. (15 op 1000 tegen 7,4 op 1000 in de jaren zestig) Rusland plaatst zich hiermede achter de landen van Afrika. Aan deze informatie wordt door de media, die het wel hebben over de nieuwe vrijheid en democratie in Rusland, weinig aandacht geschonken.

D

e buitenlandse schuld van Rwanda bedraagt één miljard dollar. Deze schuld werd bijna volledig door het regime van de vermoorde president Habyarimana aangegaan. Vanaf 1998 zal het nieuwe regime in Rwanda echter 155 miljoen dollar per jaar aan de schuldeisers moeten terugbetalen. Zo worden de overlevenden van de volkerenmoord gedwongen het geld terug te betalen waarmede hun moordenaars de wapens kochten om hun familie en vrienden uit te moorden. Naar wat wacht de internationale gemeenschap om die schuld op te heffen?

Z

oals in de “goede oude tijd” heeft men in de VS., meer bijzonder in de staat Maryland, de tijd teruggevonden van de geketende gevangenen. De regio Queen Anne heeft echter nieuwe methodes toegepast. De gevangene wordt een elektrische riem aangebonden wat toelaat om vanop afstand elektrische schokken door het lichaam te zenden om hem zonodig te neutraliseren. De bewaker kan dus nu, door op een knop te duwen, tot op een afstand van negentig meter elektrische golven gaande tot 50.000 volt, gedurende enkele seconden door het lijf van de gevangene jagen. Dit systeem wordt ook in rechtbanken gebruikt om weerspannige gevangenen tot de orde te roepen.

E

en vereniging uit Amsterdam heeft een zonderling “ontspanningsprogramma” uitgewerkt. Het gaat om een excursie die men “een overlevingsweekend” noemt en die er in bestaat een paar dagen tussen de daklozen te leven. Na de voorzorg te hebben genomen om zijn geld, bank en creditkaarten te hebben achtergelaten (men weet nu eenmaal nooit) kan men met twee of vier keer van de armensoep gaan genieten en de centra e.a. plaatsen waar daklozen verblijven bezoeken. Na deze pittige ervaringen kunnn dit nieuw soort toeristen hun verhaal gaan vertellen aan de kennissen in de be-goede wereld. Er zijn dus mensen die bedelen om te leven en anderen die leven om mensen te zien bedelen.

I

n het gemeentelijk kerkhof van Krakau (Polen) gaat nu ook de wet van de meest biedende ingevoerd worden. Het gemeentebestuur heeft namelijk besloten de “beste plaatsen” op het kerkhof aan de meest biedende ter beschikking te stellen. Zoals in de steden zal het kerkhof nu ook zijn luxueuze wijken en sociale buitenwijken kennen. De wet van de vrije markt wil namelijk dat zelfs na hun dood de rijken afgezonderd worden van de armen.

J

une O’Neil, directeur van de budget instantie van het Amerikaans Congres is in de media weinig bekend. Zijn macht en invloed blijken echter veel groter te zijn dan deze van Robin Ruben, de minsiter van financiën. O’Neill blijkt bovendien een financiële tovenaar te zijn. Terwijl er felle discussies gaande waren tussen het Witte Huis en de republikeinse oppositie om tot een budget te komen tot het jaar 2002 heeft O’Neill bekend gemaakt dat hij, bij het nakijken van zijn rekeningen een niet genoteerd bedrag ontdekt had van 225 miljard dollar. Een bagatelle dus… Maar… wie dat niet gelooft maken ze wel iets anders wijs.

V

orige maand werd zoals dit jaarlijks het geval is, de Trends Top 30.000 uitgegeven. Wat leren we hieruit? Dat ondanks het tegenvallend economisch klimaat de globale winsten in België gestegen zijn van 404 naar 459 miljard frank. Of maar eventjes 13 %. Ruim 101 miljard (21 %) gaat naar de coördinatiecentra en 63 miljard naar de intercommunale energiebedrijven. Voor de normale bedrijven blijft er een nettowinst van 295 miljard in 1995 tegen 239 miljard in 1994. De winst neemt toe met 23,4 %. En zo worden de rijken rijker en mogen de werkers inleveren.