TE ZOT… … OM LOS TE LOPEN

D

e Kredietbank heeft bekend gemaakt dat vanaf volgend jaar het vijf frank zal kosten om aan een loket zijn geld af te halen en drie frank als het uit de muur komt. Zo zijn ze. Eerst maken ze de mensen wijs dat alles vlotter zal verlopen als ze hun geld aan de bank toevertrouwen en dat het, met zich aanschaffen van kredietkaarten, allemaal eenvoudiger zal zijn, en dan, als de mensen in de val zijn getrapt doet men hun betalen om hun eigen geld af te halen. Machtsmisbruik.

D

e Britse “Daily Mirror” heeft bekend dat prinses Diana bij haar ongeluk een ring droeg die 1,6 miljoen dollar (60 miljoen BF) heeft gekost. Een geschenk van haar vriend Dodi Fayed. Het sieraad werd gekocht in een juwelenwinkel naast het Hotel Ritz waar beiden hun laatste avond doorbrachten. Sober en eenvoudig tot op het laatste ogenblik.

T

e Gent werd nogmaals e.en Internationale Handelsbeurs georganiseerd. Gastland was deze maal … Saoudi-Arabië. Daar waar men in “hogere” kringen steeds de mond vol heeft over mensenrechten is het wel merkwaardig dat een land, met een feodaal regime, waar men mensen met een zwaard het hoofd afhakt en vrouwen een absolute minderheidspositie hebben, hiervoor in aanmerking komt. Doet zo iets geen vragen oprijzen?

H

et Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten heeft zijn goedkeuring gehecht aan een wetsvoorstel met betrekking tot wapens aan buitenlandse staten. Voortaan zouden geen wapens meer mogen verkocht worden aan landen die ondemocratisch worden beschouwd of mensenrechten met de voeten treden. Saoudi-Arabië, e.a. Golfstaten, Turkije, Egypte, Israël, Taiwan, talrijk Zuid-Amerikaanse Staten, enz waar met deze grote princiepen een loopje wordt genomen zullen echter op de uitzonderingsmaatregel kunnen rekenen van de president. Deze moet namelijk oordelen of met bepaalde wapentransacties de nationale veiligheidsbelangen niet worden gediend.

H

et salon “Top Rosa” is een internationale jaarbeurs voor professionelen van het toerisme dat eind september doorging in het Franse Deauville en waaraan 5.500 exposanten deelnamen. De directeur-generaal Frangois Alexandre vond het vooraf nodig bekend te maken dat hij niet nodig achtte de staatssecretaris voor toerisme, mevr. Demessine, uit te nodigen omdat dit een communiste is. Het Nationaal Syndicaat van de reisagentschappen reageerde woedend er op wijzend dat het hun roeping is alle grenzen te openen, en zich pluralistisch op te stellen en zette de rabiate anticommunist Alexandre aan de deur.

C

olumbie, een van de belangrijkste ketens van privé-hospitalen in de VS. – 300 instellingen – zit in nesten. In Columbie worden namelijk de terugbetaalde rekeningen voor operaties overgefactureerd. Een van de oud-voorzitters, Make Gardmee, die ontslag nam voordat het schandaal uitbarstte, beperkte de filosofie van Columbie tot volgende en enige regel: “Wij werken voor de aandeelhouders en de patiënten zijn een bijkomstige zaak”. Moraliteit: Het is beter een ongeduldige aandeelhouder te zijn en in goede gezondheid dan een zieke patiënt.

Z

ijn naam is Noam Friedman. Op 3 januari van dit jaar legde hij met zijn mitraillette in Hebron zeven Palestijnen neer. Aangehouden door soldaten van het Israëlische leger verdween hij plots uit de circulatie. Vervolgens liep hij vrij rond in de straten van Jeruzalem en sleet gelukkige dagen in familiekring. Omdat de pers zich hierover vragen stelde werd hij voor een militair tribunaal gedaagd. Door deze werd hij beschouwd als een geestesgestoorde en dus niet schuldig bevonden op het ogenblik van de feiten maar wel, voor hoelang, in een instelling opgenomen. Als een Palestijn, in wettige zelfverdediging, een steen werpt naar een Israëlische soldaat is het een terrorist, als een Israëliër op een Palestijn schiet is het een geestesziekte.

I

n de Verenigde Staten worden sinds kort alle “gangen des doods” leeg gehaald. Zo werden in Texas, sinds het begin van dit jaar, een en zeventig mensen geëxecuteerd. Gewoonlijk worden deze doodstraffen om middernacht uitgevoerd. Sandra O’Connor, rechter van het Hoog gerechtshof, die de uitvoering moet bijwonen is de mening toegedaan dat dit te vermoeiend is en heeft voorgesteld dit fatale uur te vervroegen. Reeds in verschillende staten wordt de elektrische stoel, of de dodelijke injectie, om 21 uur bediend.

B

ij Christie’s in New York werd, tijdens een liefdadigheidsver-koop, een kleed van de prinses van Wales verkocht voor 200.000 dollar. Diana had het 36.800 dollar betaald en droeg het slechts éénmaal, dit tergele-genheid van de première van de Franse film “Les Misérables” in Londen in 1985.

B

runo Mégret, de rechterhand van J.M. Le Pen van het Front National, en echtgenoot van de burgemeester van Vitrolles maar zelf geen gemeenteraadslid, verklaarde nochtans namens de gemeenteraad dat de namen van straten en pleinen als Nelson Mandela, Frangois Mitterrand, Olaf Palme, Salvatore Allende of Dulcie September (de verantwoordelijke van het ANC die destijds te Parijs vermoord werd) zullen gewijzigd worden. Zijn nieuwe namen zijn Place de Provence, Avenue de Marsaille en… Pierre Stirbois de vroegere topman van het F.N. die enkele jaren geleden verongelukte.

D

e Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, M. Albright, heeft bekend gemaakt dat Argentinië opgenomen wordt als “strategische partner” van de NAVO. Washington wil namelijk Argentinië uitspelen om de eenheid van de landen in Latijns-Amerika te breken. Het gaat hier om een vertrouwensstatus voor niet leden van de NAVO.

Tot heden hebben Israël, Egypte, Jordanië, Japan, Zuid-Korea, Australië en Nieuw-Zeeland; slippendragers van de VS. dit statuut ondertekend. Dat het “partnerschap” van Argentinië door Albright en niet door de NAVO zelf werd aangekondigd wijst er nog maar eens op dat de “bondgenoten” niet veel te zeggen hebben. De aanwezigheid van Israël in deze club wijst er bovendien op dat de VS. en de NAVO positie gekozen hebben in het Israëlisch-Palestijns conflict.

I

n het maffiaparadijs Rusland, waar zelfs ministers de belastingontduikers beschermen, bestaat er sinds 1992 een wet voor de bestraffing van het misbruik van sociale goederen maar tot op heden werd voor deze praktijken geen enkel proces ingespannen.

I

n het kader van de aan gang zijnde onderzoeken van het congres naar de financiële praktijken van de Amerikaanse democratische partij in 1995 en 1996 werden de presidentiële “koffiebabbels” onder de loupe genomen. In zijn geheel werden 1500 personen door Clinton in het Witte Huis verwelkomd.

Op 5 oktober werden video-opnamen van 44 onderonsjes vrij gegeven waarin de president zijn gasten verwelkomd en hartelijk dankt voor hun aanwezigheid. Volgens het magazine “Time” zou het totaal van deze gasten aan het kies-fonds van de president 27 miljoen dollar (± 1000 miljoen frank) bedragen. Het inzamelen van gelden in federale gebouwen is door de Amerikaanse wet uitdrukkelijk verboden.