Editoriaal januari 1998

SAMEN

Met dit nummer van “Vrede”, gaan we, na de viering van onze 40ste jaargang, een nieuw decennium in. In de loop van het voorbije jaar hebben we, in ieder nummer, een aantal lezers, bekende Vlamingen, aan het woord gelaten over ons tijdschrift. Deze hebben, in alle openheid, ons hun indrukken kenbaar gemaakt over “Vrede” dat ze sinds jaren kennen en lezen. We danken hen zeer hartelijk voor deze medewerking.

Het lijkt ons dat ze in hun teksten in grote mate de zienswijze vertolken van het overgrote deel van onze lezers. Maar nog vele anderen zouden zeker interesse hebben voor “VREDE” indien ze het tijdschrift zouden kennen. Want onbekend is onbemind!

Het komt er dus op aan om nu een bijzondere inspanning te doen om “VREDE” kenbaar te maken. Te populariseren. Mag dit onze opdracht zijn bij de aanvang van de 41ste jaargang? We kunnen dit echter niet alleen. Onze financiële middelen zijn te beperkt om hier rond een publiciteitscampagne te starten. Al onze lezers, ook jij, kunnen ons hierbij echter behulpzaam zijn. De ervaring leert ons dat het direct contact de meest doeltreffende methode is.

Graag sturen we je één of twee bijkomende exemplaren om in de familie en/of vriendenkring. “VREDE” aan te prijzen en lezers te werven. Wie een lezer werft ontvangt het vredescahier “Hoe koud was de vrede”. We zijn ook graag bereid, als je ons adressen stuurt, het blad rechtstreeks aan de kandidaat-lezers te verzenden.

Het blijft dan echter noodzakelijk dat je hierna persoonlijk met deze vrienden contact opneemt.

Van onze kant willen we “VREDE ” qua inhoud en opmaak nog verbeteren.

In dit perspectief publiceren we, in dit blad achteraan, een enquête waarbij we graag ook jouw mening zouden kennen. Maak ons dit onverwijld over.

Graag zouden we ons met de belangstellende lezers hierna verder beraden over inhoud, opmaak en verspreiding. We plannen hiervoor een bijeenkomst van medewerkers en lezers op zaterdag 25 april om 14 u in ons secretariaat, Galgenberg 29, Gent.

Mogen we op jouw welwillende medewerking rekenen? Het is slechts samen, en alleen samen, dat we bij de start van onze 41ste jaargang, ons tijdschrift “VREDE “zullen kunnen verbeteren en breder verspreiden.

We rekenen op jou.

André De Smet.