Te zot … om los te lopen

Uit een studie uitgevoerd in de V.S. is gebleken dat een volwassene op drie niet in staat is de landen op te noemen die tijdens de tweede wereldoorlog tegen de Amerikanen gevochten hebben, 67 % van de ondervraagden kent evenmin de partij of de volksvertegenwoordiger uit hun staat, 40% kon evenmin de naam van de vice-president opnoemen, 75 % weet niets over de tijdsduur van een mandaat van senator en 40% weet evenmin dat de republikeinen de meerderheid hebben in het Congres.

Men staat verwonderd over het feit dat zogenoemde kwaliteitskranten erg klein kunnen zijn als het maar geld kan opbrengen. Zo lezen we in De Standaard van 23/1/99 een reclame “Heeft u vragen rond betaalde seks met jongeren (b.v. seksualiteit, relaties, aids…) of wilt u uw ervaringen daarmee in alle anonimiteit bespreken. Bel …”

Gelezen in dezelfde krant. “Voor een nieuw televisieprogramma voor VTM zijn wij op zoek naar mensen die willen getuigen over hun eigen betrokkenheid in burenruzies”, VTM cultuur of Jerry Springer achterna.

Onder druk van de rechtse katholieke meerderheid heeft het Pools parlement besloten het voorstel om lessen over sexuele opvoeding te verwerpen. Dezelfde meerderheid had voorheen de verplichte godsdienstlessen ingevoerd

Het zo eerbare “extreem rechts” Duitse Europarlementslid Otto von Habsburg blijkt niet zo’n eerbaar mens te zijn. Kort geleden kwam aan het licht dat hij zijn laatste kiescampagne zou hebben betaald met gelden die voortkwamen van een geldinzameling voor humanitaire initiatieven.

OP 15 januari executeerden de Talibans in Kaboel volgens hun Islamitische wet, voor 20.000 mensen een man die beschuldigd werd van seksuele praktijken. Dit gebeurde door hem onder een muur te bedelven die hiervoor werd neergehaald. Dezelfde dag, eveneens in Kaboel, waren drie chirurgen aan het werk om de rechterhand van zes mensen, die beschuldigd waren van diefstal, af te zetten. Voor de zevende was het de linkerhand gezien hij reeds enkele maanden voordien van de rechterhand geamputeerd werd.

Met de hand op het hart heeft Bill Clinton steeds beweerd dat hij nooit een verhouding heeft gehad met Paula Jones. Waarom heeft de president aan dezelfde Paula Jones een  bedrag overgemaakt van

850.000 dollar (28,56 miljoen B.fr.) opdat ze zou afzien van haar klacht voor seksuele aantijgingen?

De Nederlandse koningin Beatrix is met een vermogen van +-120 miljard frank de rijkste vrouw van Nederland. Zij wordt op de lijst voorafgegaan door de industrieel Paul Fentener van Vlissingen (170 miljard), de bierkoning Freddy Heineken (148 miljard) en de familie Brennikmeijer van C&A. De 500 rijkste Nederlanders bezitten samen 5.160 miljard frank. Een bagatel.

Om de Euro aan de man te brengen werd ons vroeger het voorbeeld gegeven van iemand die naar verschillende landen reist en door de omwisseling aan de grenzen een pak geld verloor. Met de invoering van de Euro moesten dus de wisselkoersen op 1 jan. j.l. verdwenen zijn. Een journalist trok met 2.000 fr. op zak naar Nederland en Duitsland en hield er nog, door de kosten voor de omwisseling, 1.758 fr. van over. Een verlies dus van 240 fr. of 12,1 procent.

 1 januari 1999, dag van de invoering van de Euro, was de datum die de post had uitgekozen om de prijs van de zegels voor onze buurlanden op te slaan van 17 naar 19 frank. In naam van de Europese eenmaking?

Frangois Michelin, de grote baas van het bekende autobandenbedrijf is een van de erfgenamen van de dynastie die dit bedrijf heeft uitgebouwd. Met welke middelen? Michelin realiseert jaarlijks een winst van 24 miljard frank maar slaagde er ook in om sinds het begin van de jaren ’90 zo’n 16.000 arbeidsplaatsen te laten verdwijnen. De man heeft nu ook een boek geschreven. Hierin leren we dat in Frankrijk alle arbeidswetten van Marxistische inspiratie zijn. Dat het woord kapitalisme gevaarlijk is want dat het werd uitgevonden door Marx. Hij schrijft ook dat Frankrijk definitief afstand moet nemen van de Marxistische conceptie die nog een te groot deel van de intellectuele elite beinvloedt. Het spreekt vanzelf dat mr.rrt Michelin ook tegen de 35 uur week is want om er uit te geraken zou er 41 u moeten gewerkt worden en slechts 39 betaald. En natuurlijk is ook een minimumloon voor hem een schande. Jammer voor Michelin maar de klok zal niet teruggedraaid worden.

Een van de bijzonderste zorgen van de gewezen Franse president Mitterrand bestond er in om door het uitvoeren van grote werken een blijvend kenmerk van zijn presidentschap na te laten.

Een van zijn geesteskinderen is de Nationale Bibliotheek te Parijs die zijn naam kreeg. Om de inhuldiging nog te beleven eiste Mitterrand dat ze in vijf jaar zou klaar zijn. Met alle gevolgen vandien. Het gebouw, dat 4,2 miljard Bfr. begroot was, kostte uiteindelijk 48,2 miljard Bfr. Het computersysteem blijkt nog steeds gebrekkig te werken en, alleen het onderhoud, zal meer dan een miljard per jaar kosten. Dit zijn geen roddels want dit werd bekend gemaakt in het rapport van de Franse Nationale Rekenkamer.

In september 1989 was er een ernstig loonconflict in het bedrijf van de autoconstructeur Peugeot. De toenmalige directeur-generaal Jacques Calvet weigerde halsstarrig het voorstel voor loonaanpassingen. Het kritische weekblad “Le Canard enchainé” publiceerde toen een artikel met als titel “Calvet heeft een turbo op zijn loon”. Meteen publiceerde het de belastings-brief van Calvet waaruit bleek dat de man zich op twee jaar een loonsverhoging had toegekend van 45,9 procent. Calvet spande een proces in dat de krant verloor. Het Europees Hof van Straatsburg heeft “Le Canard” nu in het gelijk gesteld en de Franse regering opgedragen de opgelegde boeten terug te betalen.

Juan Antonio Samaranch, (78 jaar), voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité heeft op 28/1 aangekondigd dat hij ontslag neemt als voorzitter van de Spaanse spaarbank Caixa (4.017 kantoren, 18.641 bedienden). Caixa heeft belangen in talrijke ondernemingen o.a. Gaz national, Telefo-nica Raosol e.a. Samaranch (een gewezen minister van Franco) die voorzitter was sinds 1987 heeft als reden van zijn vertrek zijn hoge ouderdom genoemd. Waarop wacht hij dan nog om ook in het Olympisch Comité zijn ontslag te geven. Hij wil echter tot zijn 82ste jaar aanblijven.

De Zweedse meubelfabrikant IKEA die reeds in opspraak kwam voor de vervaardiging van zijn meubels in Roemenië waarvoor hongerlonen betaald worden, heeft zich opnieuw doen opmerken. Syndicale verantwoordelijken van CGT en CFDT hebben bekend gemaakt dat door het magazijn te Saint Priest (Rhöne) door de directie een nota werd rondgestuurd voor nieuwe aanwervingen voor de prospectie diensten. Hierin wordt vermeld “Voor dit werk geen kleurlingen aanwerven”. Het is spijtig om te zeggen maar voor hen wordt niet zo rap de deur open gedaan en het komt er op aan snel vooruit te gaan. Als dit geen racistische discriminatie is….