Te zot … om los te lopen

Uit een studie uitgevoerd in de VS. is gebleken dat een volwassene op drie niet in staat is de landen op te noemen die tijdens de tweede wereldoorlog tegen de Amerikanen gevochten hebben, 67 % van de ondervraagden kent evenmin de partij of de volksvertegenwoordiger uit hun staat, 40% kon evenmin de naam van de vice-president opnoemen, 75 % weet niets over de tijdsduur van een mandaat van senator en 40% weet evenmin dat de republikeinen de meerderheid hebben in het Congres.

Het is onverstandig en zelfs dom om oorlog te voeren. In de tijd van von Clausewitz kon je nog hopen op een overwinning, dus zette je mensen in, je verloor er tienduizend, maar je won. Nu zet je tiendui-zende mensen en je wint niet. Daarom is het offeren van duizenden mensenlevens afschuwelijk en absurd. Oorlog is een terminale ziekte. Intellectuelen hebben de plicht om te zeggen dat oorlog onmogelijk is. Ik ben erg blij dat ik pacifist ben.

(Umberto  Eco,  Italiaanse filosoof  in “Standaard-Magazine)

Met wat meer afstand zullen we wellicht fouten en tekortkomingen in de westerse aanpak van de Joegoslavische kwestie kunnen aantonen. De verleiding bij velen is intussen groot om voor een analyse terug te vallen op de verouderde, simplistische schema’s, en van de NAVO een “imperialistisch bondgenootschap” te maken. Ze gaan voorbij aan de vaststelling dat de alliantie zich met de grootste tegenzin in de huidige crisis heeft geëngageerd. Velen die de NAVO nu met de vinger wijzen, zouden er als de kippen bij zijn geweest om het bondgenootschap “passiviteit” aan te smeren als het niets had ondernomen tegen de etnische zuiveringen en de destabilisatie die voor de eerste, nog symbolische bombardementen al volop aan de gang waren. (Axel Buyse in De Standaard van 1 april)

Waarom is de NAVO zo slecht voorbereid met deze oorlog begonnen? Ik wil nog begrijpen dat de generaals zich met de militaire aspecten hebben bezig gehouden, maar toch niet de politici. Hoe ver reikt de bekwaamheid van een Clinton, een Blair, als zij een open conflict riskeren met iemand die in Bosnië heeft getoond waartoe hij in staat is, zonder strategie om zijn slachtoffers te beschermen? De lange weken van onderhandelingen hebben Milosevic de kans geboden genoeg divisies naar Kosovo te sturen om daar de totale chaos te veroorzaken. Dat wist men toch, dat de Kosovaren omringd waren door een tot de tanden bewapende moordmachine? Welnu, waarom begint men dan te schieten zonder te weten hoe men deze mensen kon beschermen? Kan iemand mij dat eens uitleggen? (Luc Van der Kelen in Het Laatste Nieuws van 1 april)

De helft van de inwoners moet rond komen met een inkomen onder het levensminimum. Laat ons uit de crisis treden met onze eigen middelen en zo goed als het gaat. Dan zal er van zelf verbetering komen is de wijze raad van de Indonesische president Bachaddin Juzef Habibe tijdens een toepsraak op 1 maart in Djakarta.

Meer dan 10 jaar bouwt Frankrijk aan z’n paradepaardje, het met kernenergie aangedreven vliegdekschip Général De Gaulle. De kostprijs wordt geraamd op 120 miljard frank. De Franse luchtmacht kocht diverse AWAC-vliegtuigen die bij het op stapel zetten van het vliegdekschip nog niet ontworpen waren. Nu stelt men vast dat bij slechte weersomstandigheden deze vliegtuigen niet veilig zullen kunnen landen. En zo kwam men tot de “eenvoudige” oplossing om het dek met vier meter te verlengen. Wat dit gaat kosten werd niet bekend gemaakt.

De Republikeinse fundamentalist Pat Robinson, die z’n geld in dienst van God op de Bank of Scotland zet, heeft zich kandidaat gesteld voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De populaire prediker van het TV-station Christian Broadcasting, beweert 55 miljoen kijkers te hebben, en heeft met de handel die hij hierrond opbouwt een fortuin verdiend. De zeventigjarige tele-evangelist controleert een media-imperium waarvan het jaarlijks zakencijfer 140 miljoen dollar bedraagt: TV- en radiostations over de ganse wereld, hotels, banken, diamanthandel, enz.. Hij zetelt tevens in de bestuursraad van de Britse groep Laura Ashley, en zijn nauwe banden met de mediamagnaat Rupert Murdoch zijn gekend. Een democraat noemen ze dat in Gods eigen land.

Vlaanderen gaat naar het Eurosongfestival dat dit jaar in Jeruzalem zal plaats hebben. De jonge zangeres Vanessa Chinitor haalde het met glans na verschillende schiftingswedstrijden. Het uitverkoren lied “Like the wind”, een klassiek pop-nummer, zal echter niet in de Nederlandse versie in Israël gezongen worden. Ondertussen word er ieder jaar veel omhaal gemaakt, en geld gespendeerd, om Vlaamse culturele ambassadeurs te benoemen…

Europa bouwt in Straatsburg een nieuw faraonisch parlement. De 629 europarlementsleden die in juni ’99 zullen verkozen worden zullen het er zich gemakkelijk kunnen maken. Het wordt een gebouw met 220.000 m2 voor een kostprijs van 18,6 miljard frank.

Generaal op rust. Francis Briquemont, ooit nog VN-ge-zagvoerder in Bosnië, zegt in verband met de Kosovo-crisis het volgende.

“De duizenden Kosovaarse vluchtelingen moeten toch wel verbaasd hebben geluisterd naar Robin Cook (Brits minister van buitenlandse zaken) toen hij stelde dat de gigantische etnische zuiveringen al lang voor de bombardementen waren gepland, en dat hun miserie dus bijgevolg niet te wijten viel aan het NAVO-optreden. Dergelijke verklaringen getuigen van een evidente oneerlijkheid want het lijdt geen enkele twijfel dat de bombardementen de etnische zuivering bespoedigt hebben. De reden is simpel. Milosevic wist dat men geen grondtroepen wou inzetten. De bombardementen hebben als voornaamste resultaat dat ze de humanitaire catastrofe verergeren, terwijl men ze wou verhinderen.”

Tijdens een interview met De Standaard zei stafchef, vice-admiraal Herteleer, onder meer: “Er is geen sluipende besluitvorming bij de NAVO, maar we intensiveren het luchtoffensief dat door de politieke overheid is aanvaard. Omdat de Serviërs hun afweergeschut verbergen, lopen de verscheidene fasen die we gepland hadden, nu door elkaar. Een volgende stap zetten in het luchtoffensief zou nog een sluipende besluitvorming inhouden: misschien moeten we de bombardementen doen voelen, door de Servische bevolking zelf pijn te doen. Door hen verliezen te doen aanvaarden. Door hun leefcomfort te verminderen.”