De oproep van de honderd

Voor de vuist

Onderstaande oproep is een initiatief van een aantal progressieve individuen uit de sociale en politieke beweging zoals tevens van verantwoordelijken uit de vredesbeweging, derde wereldmilitanten en wetenschappers uit beide delen van ons land. Het is de bedoeling onder deze tekst zo talrijk mogelijk handtekeningen te verzamelen om kracht te zetten achter de in de oproep vermelde eisen aan de regering. Personen die deze oproep willen onderschrijven kunnen dit door onderstaand formulier in te vullen.

De overheidsschuld is op tien jaar gestegen van 5.000 tot 10.000 miljard frank. Eén vijfde van de ontvangsten wordt opgeslorpt door rentebetalingen: 700 miljard perjaar (3,5 maal meer dan de staats-toelagen aan de sociale zekerheid)! De banken en andere financiële groepen, die de rente opstrijken, betalen weinig belastingen. Op die wijze worden de rijken steeds rijker op de rug van de meerderheid van de bevolking.

Wij eisen een koerswijziging. In naam van de democratie, de fiscale gelijkheid en de sociale rechtvaardigheid. Voor ons en voor de komende generaties. De overheidsschuld dient drastisch en op korte termijn verminderd te worden. De intrestlast moet omlaag. Dat is mogelijk via een uitzonderlijke belasting met een hoge aanslagvoet op de grootste vermogens.

De 10 % rijksten bezitten 55 % van de 25.000 miljard aan gezinsvermogen; het vermogen van de ondernemingen wordt geraamd op 6.000 miljard. In Europa is België het land met de hoogste schuldgraad en het nagenoeg enige waar geen echte vermogensbelasting bestaat. De uitzonderlijke vermogensbelasting zou die toestand enigszins kunnen recht-

trekken. Met een aanslagvoet van 7,5 % kan de schuld met 1.800 miljard verminderd worden en de rentelasten kunnen dan jaarlijks met 150 miljard dalen, volgens specialisten. De belastingsvlucht kan beperkt worden door deze belasting op een voorgaand jaar te baseren.

De belasting op de grote vermogens is geen wondermiddel, maar zij kan de weg openen voor een ander beleid. Een drastische vermindering van de staatsschuld maakt de budgettaire ruimte vrij om tegemoet te komen aan de sociale behoeften.

Wij eisen :

  1. Een uitzonderlijke belasting op de roerende en onroerende vermogens van de rijkste 10 %;
  2. Het nodige personeel en de wettelijke middelen voor een doeltreffende strijd tegen de grote fraude en de fiscale ontwijking (met inbegrip van het opheffen van het bankgeheim);
  3. Een vermogenskadaster.

Wij verbinden er ons toe hierover een brede maatschappelijke discussie op te zetten.