Vredesinitiatieven

Dialoogavonden  >      studiedag Congo Rwanda

Gent

23 septemberg 1997 20u De Brusselse rand en z’n Europese kiezers

‘ml. Cecile Harnie (ex-senator Agalev, coörd. Objectief)

Vredescentrum Galgenberg, Galgenberg 29 9000 Gent

org: Masereelfonds Vrede Regio Gent

21 oktober 1997 om 20u Arbeidsgeneeskunde in China

‘ml. dr Michel Vanhoorne (RUG) Vredescentrum Galgenberg Galgenberg 29 9000 Gent org : Masereelfonds Vrede Regio Gent

18 november 1997 om 20u Ierland

‘ml. Ria Van Herck (lic. godsdienstwetensch.)

Vredescentrum Galgenberg, Galgenberg 29 9000 Gent

org : Masereelfonds Vrede Regio Gent

Oostende

10 oktober 1997 om 20u India

‘ml. Antoine Uytterhaeghe (ervaren  India-reiziger,  medewerker Vrede)

Trefcentrum Het Baken, Fortuinstraat 18 Oostende

org : Vredesbeweging Regio Oostende

17 oktober 1997 om 20u

In de Anklap – zetel Culturele Raad – Leffingestraat 82

“Privatiseringen van de openbare bedrijven, een winst voor de multinationals ten koste van de gemeenschap”

spreker: prof. Piet Frantzen – V.U.B. economist

ingericht door DE MOO

org : Vandaag en morgen i.s.m. uitbreiding V.U.B.

begeleiding: vrede vzw

Vacature

Voor 28 uur logistieke ondersteuning van het educatiewerk bij Boliviacentrum.

Uw schriftelijke motivatie en cv., 30 september 1997, tel. (03) 237 74 36, Lange Lozana-straat 14, 2018 Antwerpen.

zaterdag 18 oktober 1997

Centrum Maalbeek Oudergemselaan 90 1040 Etterbeek

9u30 welkom

l0u inleiding : grote historische lijnen en het geostrategische kader:

Mark Vandepitte (KVS)

11u panel: Kerk en staat in Rwanda

panel met Dirk Tuypens (auteur boek over 100 jaar kerk in Rwanda), Jef Demolder (Broederlijk Delen)

12u30 middagpauze

13u30 panel : Congo heropbouwen in het post-Mobututijdperk

met Tony Busselen (Geneeskunde vr Derde Wereld), Stefaan Marijsse (UFSIA), Eric Todts (Oxfam-solidariteit)

15u groepsgesprekken

  • de etnische factor (gevr. Koen Vlassenroot, RUG)
  • NGO’s (gevr. Bert Cleymans ex-NCOS)
  • geopolitiek (Georges Spriet, Vrede)
  • Belgisch beleid (gevr. Ludo De Witte, auteur) 17u einde

organisatie : Kristenen voor het Socialisme (KVS) i.s.m. Vrede vzw, Werkplaats Theologie en Maatschappij (WTM), Oxfam-solidariteit

CONFLICTEN in AFRIKA
CRISISANALYSE EN PREVENTIEMOGELIJKHEDEN

De auteurs maken een analyse van de verschillende conflictgebieden en van de oorzaken van de conflicten. Ze stellen zich eveneens de vraag hoe men met dergelijke situaties dient om te gaan. Daarbij komt uiteraard het vraagstuk van de internationale (militaire, humanitaire…) interventies uitgebreid aan bod.

De auteurs benadrukken ook de nood aan preventie, en brengen in dat verband originele ideeën naar voor.

De internationale gemeenschap en haar verantwoordelijkheden
GRIP
Van Halewyck

Daarnaast worden ook andere vragen behandeld. Wat is de houding van de Verenigde Naties? En wat met de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid? Welke rol speelt de wapenhandel in de geweldexplosies? Hoe kan een staat, na de ontwrichting en de ontreddering die een oorlog aanricht, opnieuw terugkeren naar de «normaliteit»? Door bouwstenen aan te brengen en die vragen te beantwoorden, proberen de auteurs bij te dragen tot een vredevolle toekomst.

Een boek van 304 paginas, 895 BF. Te bestellen by GRIP (Van Hoordestraat, 33 -1030 Brussel T.021241.84.20), of by Van Halewyck (Diestsesteenweg, 71A – 3010 Leuven).

Dit werk, resultaat van een project van de Koning Boudewijnstichting en Artsen Zonder Grenzen, bevat bijdragen van: Bernard Adam, Directeur van het Institul europeen de Recherche et dïnforma-tion sur la Paix et la Sécurité (GRIP); Eric David, Professor aan de Université libre de Bruxelles (ULB) en Gérard Dive, Wetenschappelijk Medewerker aan de ULB; Gauthier de Villers, Directeur van het Afrika Instituut – ASDOC; Ruddy Doom, Professor aan de Universiteit Gent (RUG); Luc Reychler, Professor aan de Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven); Filip Reyntjens Professor aan de Universiteit Antwerpen (UA).