In alle Landen… Bij alle Volkeren… In gans de Wereld…

Conferentie voor de verdediging der rechten van de volkeren van het Midden Oosten
Een eerste Conferentie voor de verdediging der rechten van de volkerea van het Midden Oosten greep plaats te Beyrouth in December 1953. Ben honderdtal afgevaardigden hebben haar werkzaamheden bijgewoond. Zij kwamen uit Egypte, Irak; Syrië, de Libanon, Iran, Jordanië, Saoudisch Arabië en Hadramouth.
Het initiatief tot de Conferentie was uitgegaan van een reeks Iraanse personaliteiten, onder wie Generaal (Shajfai, gewezen minister, Aboul Fadl Lissani, gewezen senator, Mortada Sarmad, gewezen directeur der Financiën, Dr Schrab, professor aan de Universiteit van Teheran, enz…  

De conferentie besloot tot een scherpe aanklacht tegen de imperialistische intrigues om de landen van het Midden Oosten in een oorlogsblok te betrek? ken en eiste de volledige nationale onafhankelijkheid voor de volkeren aldaar. Sindsdien wordt in al de landen van het Midden Oosten een grootscheepse campagne gevoerd om de bevolking op te roepen tot de strijd voor onafhankelijkheid en vrede.

Ook de bevolking van Irak vijandig aan militaire pacten

Het dagblad «Saout el Ahali» publiceerde een petitie bekleed met de handtekeningen van 7.280 inwoners van Bagdad. Deze petitie vraagt o.a.: — het opzeggen van het Engels-Iraalj accoord van 1930, het terugtrekken van de Britse troepen en de af schalk fing van hun militaire bases op Iraaks grondgebied;

—    het verwerpen door Irak van toetreding tot om het even welk Militair Pakt van het Midden   Oosten;
—    het tot stand brengen van economische en culturele betrekkingen met alle volkeren.

De petitie vraagt tevens aan de vertegenwoordigers van Irak in de U.N.O., dat zij zouden aandringen op onderhandelingen over de hangende vraagstukken en op toelating van China tot de U.N.O

GEWESTELIJKE VREDESONTMOETINGEN

In Italië 
Einde 1953 hadden in Italië talrijke gewestelijke ontmoetingen van vredes-strijders plaats, o.a. te Milaan, Bolog-na, Florentië, Ancona, Genua, enz.
Op deze bij eenkomsten, die een groot succes kenden, nebben talrijke personaliteiten, parlementairen, syndicalis-ten, kunstenaars en geleerden het woord gevoerd. De Italiaanse vredesbeweging was er vertegenwoordigd door de senatoren Emilio Seéeni en Ambrogio Donini, leden van de Wereldvredes-raad, door de volksvertegenwoordigers Terranova en Pajetta en door Don Andréa Caggero.

In West-Duitsland
In verschillende steden van West-Duitsland, nl. in München, Hamburg, Nürnberg en Dessau werden massamanifestaties van duizenden personen gehouden, opdat de Conferentie van Vier tot een vreedzame oplossing van het Duitse Vraagstuk komen zou.

In Luxemburg
De laatste Nationale Conferentie der Luxemburgse Vredesbeweging heeft besloten tot uitgebreide referendums in het Groot-Hertogdom tegen de E.D.G.

En in Japan

Het Japanse Volkscongres voor de Vrede verzamelde te Tokio 740 afgevaardigden uit alle gewesten van het land.

Vrede, februari 1954